KVMC heeft zich aangesloten bij Parkeer Netwerk Nederland (PPN)

KVMC heeft zich aangesloten bij Parkeer Netwerk Nederland (PPN)

Parkeer Netwerk Nederland is het netwerk voor personen, bedrijven en instellingen die zich (bedrijfsmatig) bezighouden met parkeren. Parkeer Netwerk Nederland is een ontmoetingsplaats met (inter)actieve informatie-uitwisseling zowel in het virtuele als persoonlijk netwerk. Als een neutrale, onafhankelijke organisatie is Parkeer Netwerk Nederland geen belangen-organisatie, geen kennisplatform of branchevereniging. KVMC denkt (door deelname bij PPN) een bijdrage te kunnen leveren middels actieve informatie- uitwisseling. Mede door deelneming in de normcommissie Parkeergarages NEN 2443 en de kennis en kunde die KVMC in de achterliggende jaren heeft opgebouwd denken wij een toegevoegde waarde voor het PNN te kunnen betekenen.