KVMC nodigt u uit voor een presentatie over Domotica

KVMC nodigt u uit voor een presentatie over Domotica

Wat betekent het voor een zorginstelling als iedere cliënt op zijn kamer of appartement een videoverbinding krijgt waarmee deze personeel kan oproepen? En waarmee het personeel op afstand kan bekijken of en, zo ja, welke hulp op dat moment nodig is? Of dat voor het beschermen van patiënten meer gebruik wordt gemaakt van uitluisterapparatuur of toezichthoudende cameras? In presentatie wordt ingegaan op de vraag wat domotica, E-Health of ICT voor uw organisatie kan betekenen: Wat is domotica, welke toepassingen zijn mogelijk en welke ervaringen zijn reeds opgedaan met. gestarte projecten? En wat gaan al deze ontwikkelingen ons in de toekomst brengen? De presentatie bestaat daartoe uit drie delen, die achtereenvolgens de achtergronden, de techniek en de praktijk van domotica uit de doeken doen. Indien u bij de presentatie aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via deze link.