KVMC ondersteunt Running-Dinner

Binnen de Junior Chamber is het Running-Dinner een jaarlijks terugkerende traditie in de huiselijke sfeer

In 2003 is het Running-Dinner voor de eerste maal in de huidige vorm op de kaart gezet. De gezelligheid is gebleven maar in plaats van thuis, wordt er nu gedineerd in enkele van de vele restaurants die de Drechtsteden rijk is. Wat is het Running Dinner?. Dit evenement is een driegangen diner waarbij u en uw dinerpartner elke gang nuttigen in een ander restaurant met andere disgenoten. De gasten maken te voet, per boot en per taxi een culinaire rondreis door de Drechtsteden. De doelstelling is een goed doel onder het voetlicht te brengen bij een groot publiek en aan dit doel een flinke financiële bijdrage te doneren. Met de opbrengsten van het Running Dinner wil JCI Drechtsteden bijdragen aan het personenvervoer voor de gezinsvervangende tehuizen van Stichting Trivium Lindenhof. Een organisatie die door haar activiteiten voor de samenleving nauw aansluit bij de doelen van JCI Drechtsteden. KVMC is sympathisant van Running-Dinner en ondersteunt hiermee het goede doel. Klik hier voor meer informatie aangaande Running-Dinner.