Projecten

Project

Wonen in de Bonifatiuskerk

Ontkerkelijking is een van de oorzaken dat kerkgebouwen steeds vaker een andere bestemming krijgen. De Bonifatiuskerk in Dordrecht veranderde tientallen jaren geleden van rooms-katholieke kerk in een poppodium. Nu worden er appartementen in gemaakt.

Project

Philips VitalHealth te Ede

Philips VitalHealth is een snelgroeiende IT-onderneming in de gezondheidszorg die digitale oplossingen ontwikkelt voor Population Health Management. In samenwerking met Turner and townsend heeft KVMC het installatietechnische, bouwfysische en brand technische PvE opgesteld.

Project

Laboratorium en magneethal

Voor een grote Nederlandse speler in de medische wereld heeft KVMC het integrale ontwerp voor de uitbreiding en renovatie van een magneethal ontworpen.

Project

De Nieuwe Hallen

Het project, genaamd De Nieuwe Hallen, is ontworpen door Mei Architects en ingenieursbureau KVMC is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Project

Internationale hoofdkantoor Fokker

Het nieuwe hoofdkantoor van Fokker is eind 2019 overgedragen aan de opdrachtgever. Ingenieursbureau KVMC heeft als integraal adviseur deze opdracht, een markant en duurzaam gebouw van 9 verdiepingen en 6.500 m2 bruto vloeroppervlak, integraal mogen adviseren.

Project

Americana te Dordrecht

In opdracht van Ontwikkelaar OCW heeft ingenieursbureau KVMC alle installatietechnische aspecten voor het nieuw te realiseren complex aan de stadswerven te Dordrecht ontworpen.

Project

Max & Moore Amsterdam

Max and Moore, een hoogwaardig en duurzaam kantoorproject van 10.000 m2. KVMC is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid.

Project

VIP Centre Schiphol

Het VIP Centre op Schiphol is verbouwd! Het ontwerp is gemaakt door Studio Marcel Wanders. Ingenieursbureau KVMC is aan het ontwerpteam toegevoegd om het ontwerp klimatologisch te optimaliseren.

Project

Het Hof van Capelle

Op de locatie van het voormalige PostNL gebouw worden 88 energieneutrale koop- en huurappartementen gerealiseerd met een “open” stallingsgarage en twee commerciële ruimten.

Project

Proeftuin Erasmusveld

Proeftuin Erasmusveld is in vele opzichten een bijzondere wijk. De manier van ontwikkelen, de wijze waarop de woningen gebouwd worden en natuurlijk het eindresultaat; dit is bewust anders wonen.

Project

Looiershof 1 - 11 te Rotterdam

Het kantoorgebouw van circa 4.750m2 betreft een herontwikkeling van een oude leerlooierij uit 1906, welke in 2004 en 2018 volledig is gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw.

Project

Ecohuis te Dordrecht

Dit Ecohuis maakt onderdeel uit van een blok van 4 zelfbouwwoningen gebouwd op de locatie van de vroegere stadsmuur, waarvan bij het graafwerk zelfs nog restanten zijn teruggevonden.

Project

Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam

Na transformatie zal het gebouw voor meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden, specifiek voor wonen maar ook voor kortdurend verblijf in een logeerhuis.

Project

Herontwikkeling Post NL locatie

Het project omvat een herontwikkeling van bedrijfsfunctie naar woonfunctie met 86 appartementen, circa 300 m2 commerciële ruimten en een half verdiepte parkeerkelder.

Project

Nieuw hoofdkantoor Dow Benelux

Dow Benelux is gestart met de eerste voorbereidingen van de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor in Terneuzen. Het nieuwe onderkomen moet een blikvanger worden op het nieuwe Maintenance Value Park naast de Westerscheldetunnel.

Project

Energieneutraal centrumplan Westwijk Vlaardingen

De Westwijk wordt vernieuwd en dat begint bij een vitaal centrumplan. Het samenbrengen van de functies wonen, winkelen en sporten zorgt voor een levendige omgeving.

Project

Vakcollege Helmond

Vanaf de zomer van 2015 is de gemeente ’s-Gravenzande een brede school rijker. Het nieuwe schoolgebouw gaat naast de Eben Haëzerschool een buitenschoolse opvang, een kinderopvang en een peuterspeelzaal huisvesten. Bouwbedrijf De Vries en Verburg, RoosRos Architecten, De Vries Konstruktieburo en KVMC sloegen de handen met succes ineen en mogen hun plannen het komende jaar ten uitvoer brengen.

Project

Hoofdkantoor Unigarant

Het hoofdkantoor van Unigarant, circa 5.000 m² groot, zal na de renovatie en uitbreiding uitermate geschikt zijn voor Het Nieuwe Werken en zal tevens een veel hoger comfort bieden voor werknemers en bezoekers.

Project

Bastiaanspoort Herontwikkeling V&D Delft

In opdracht van MN en Proactief Vastgoed heeft KVMC een ontwerp gemaakt voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie voor het nieuw te bouwen complex.

Project

Buurthuis De Branding

Het buurtcentrum De Branding in de Rotterdamse wijk Crooswijk is een plek waar alle buurtbewoners welkom zijn. KVMC heeft de gemeente Rotterdam ondersteund bij het ontwerp voor de renovatie.