Projecten

Project

WesterToren Innovation Centre

WesterToren Innovation Centre, gelegen aan de Onderwijsboulevard, is een multi-tennant kantoor met een vloeroppervlak van 725 m². Het kantoor is door middel van een loopbrug verbonden met de laboratoria van de HAS Den Bosch.

Project

Psychiatrisch centrum

In opdracht van Yulius geestelijke gezondheidzorg gaat KVMC het installatie technische advies ten aanzien van het nieuw te bouwen psychiatrisch centrum in Dordrecht verzorgen.

Project

Rustenborch

KVMC is benaderd door een Nederlandse private beleggingsmaatschappij met het verzoek om drie woongebouwen van het project Rustenborch te Oegstgeest te beoordelen op de bouwtechnische- en installatie technische kwaliteit aangezien zij met de ontwikkelende partij in de laatste fase van de verkooponderhandeling zaten.

Project

ASVZ Nieuwbouw

ASVZ biedt zorg aan in totaal ca. 5.000 cliënten met een verstandelijke beperking. De te ontwikkelen locatie in Alblasserdam van in totaal ca 3.000 m² biedt ruimte voor 42 bewoners (begeleid zelfstandig wonen) met een aparte ruimte voor dagbesteding.

Project

Healthclub

In opdracht van Lirema verzorgt KVMC het ontwerp van de technische installaties van de Health club aan de Mauritskade in Den Haag.

Project

Lubron

KVMC heeft van Lubron opdracht gekregen om de installatieadvieswerkzaamheden uit te voeren voor de nieuwbouw van Lubron in Oosterhout. Roos en Ros uit Oud-Beijerland is geselecteerd als architect voor dit project. Lubron heeft een hoge ambitie wat betreft het duurzaam bouwen van deze nieuwbouw. KVMC zal om de duurzaamheidambities in beeld te brengen ten aanzien van deze fase van het project een BREEAM Quickscan uitvoeren.

Project

De Polfermolen

In opdracht van 3W Vastgoed heeft KVMC alle technische elementen binnen dit project mogen ontwerpen, tevens heeft KVMC de technische begeleiding op zich genomen. Op deze wijze heeft KVMC voor 3WV een prachtig project weten te realiseren.

Project

Wantijbad

KVMC heeft voor het Wantijbad in Dordrecht Risico-inventarisatie en beheersplan opgesteld.