Cultuur & Vrijetijd

Cultuur & Vrijetijd

Museale ruimtes moeten voldoen aan strenge klimatologische eisen. Ook oude gebouwen kunnen geschikt gemaakt worden voor conservering van kunstschatten uit het verleden, zonder dat dit ten koste gaat van het aanzicht van het gebouw. Hierbij is het zoeken naar bijzondere gebouwspecifieke systemen, die onzichtbaar geïntegreerd kunnen worden, de belangrijkste ontwerpopgave.In nauwe samenwerking met de architect worden ontwerpen ontwikkeld waarbij de conserveercondities voor de collectie optimaal zijn.

In theaters en culturele centra vinden vaak activiteiten plaats met een zeer hoge geluidsbelasting. Bij het ontwerp van de technische installaties besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van geluidsoverdracht via de technische installaties.

Max & Moore Amsterdam

Max & Moore Amsterdam

VIP Centre Schiphol

VIP Centre Schiphol

Herontwikkeling Post NL locatie

Herontwikkeling Post NL locatie

Energieneutraal centrumplan Westwijk Vlaardingen

Energieneutraal centrumplan Westwijk Vlaardingen

Buurthuis De Branding

Buurthuis De Branding

Hittech

Hittech

Post Rotterdam

Post Rotterdam

De Tuyter

De Tuyter

Cultuurhuis Zwolle

Cultuurhuis Zwolle

Museum Depot

Museum Depot

Stichting schildpaddencentrum Nederland

Stichting schildpaddencentrum Nederland

Rotterdam Airport

Rotterdam Airport

Corpus

Corpus

Stadhuis Dordrecht

Stadhuis Dordrecht

Berlage-Huis

Berlage-Huis

Weizigt NMC

Weizigt NMC

Città Plaza

Città Plaza

Havenhoofd

Havenhoofd

Mosae Forum

Mosae Forum

Healthclub

Healthclub

De Polfermolen

De Polfermolen

Wantijbad

Wantijbad