Multifunctioneel

Multifunctioneel

Onder multifunctionele complexen verstaan wij gebouwen waarin meerdere soorten activiteiten plaats vinden en dus niet alleen kantoor-, winkel-, woon-, parkeer- of andere functies hebben, maar gecombineerd zijn in één (groot) complex, een multifunctioneel complex.

Multifunctionele complexen zijn een specialiteit binnen KVMC

De combinatie van wonen boven retail en de diversiteiten binnen retail (supermarkten, witgoed, bruingoed, food, etc.) met al haar eisen en consequenties (zoals energiebehoefte etc.) zijn complicerende factoren in het ontwerpproces. Het ontwerp  moet zo flexibel zijn dat rekening gehouden wordt met de behoeften en ontwerpparameters van toekomstige huurders.

De kennis die KVMC de achterliggende jaren heeft opgebouwd op de diverse gebieden is enorm. We spreken dan ook van een specialisatie in ons bedrijf.

Vaak zien wij in een multifunctioneel project aspecten als meervoudig grondgebruik en flexibiliteit in de (diverse) units zich aandienen. Qua duurzaamheid en energie (her) gebruik zien wij realistische kansen middels het energetisch koppelen van de diverse gebruiksfuncties.

Max & Moore Amsterdam

Max & Moore Amsterdam

VIP Centre Schiphol

VIP Centre Schiphol

Herontwikkeling Post NL locatie

Herontwikkeling Post NL locatie

Energieneutraal centrumplan Westwijk Vlaardingen

Energieneutraal centrumplan Westwijk Vlaardingen

Bastiaanspoort Herontwikkeling V&D Delft

Bastiaanspoort Herontwikkeling V&D Delft

Post Rotterdam

Post Rotterdam

De Tuyter

De Tuyter

Johan van Beverwijk Dordrecht

Johan van Beverwijk Dordrecht

Nieuwe Haagse Passage

Nieuwe Haagse Passage

Poort van Limburg

Poort van Limburg

Città Plaza

Città Plaza

Havenhoofd

Havenhoofd

Mosae Forum

Mosae Forum

Winkelcentrum ’t Loon

Winkelcentrum ’t Loon

Willemspoort

Willemspoort

Stadshart Geleen

Stadshart Geleen

Heuvelhof

Heuvelhof

Diemerplein

Diemerplein