Parkeren

Parkeren

Mobiliteit is steeds vaker een integraal onderdeel van bouwprojecten. KVMC Parking Solutions geeft hier invulling aan met medewerkers die gespecialiseerd zijn in de unieke (technische) aspecten van parkeergarages en andere mobiliteitsoplossingen. Wij brengen advies uit op alle voorkomende technieken, zoals beveiliging, verlichting, ventilatie, toegangscontrole en overige installatietechnische onderdelen.

Wij zijn bekend met de wet- en regelgeving op dit terrein en kennen de betrokken overheidsinstanties. Zo kunnen wij pro-actief inspelen op uw wensen en eisen in relatie tot wat mogelijk is als het gaat om ondergronds bouwen. Natuurlijk spelen duurzaamheid en energiebewust bouwen daarbij een belangrijke rol. KVMC Parking Solutions richt zijn blik dan ook op de parkeergarage van de toekomst met watervallen en planten om fijnstof op te vangen, begeleid parkeren, variabele ventilatie en energiezuinige verlichtingsconcepten.

Gaat het om onderzoek naar de condities van een ondergrondse voorziening, nieuwbouw, renovatie, voorbereiding, uitvoering of nazorg? KVMC is uw richtinggevende partner voor mobiliteit.