Zorg & Welzijn

Zorg en Welzijn

De organisatie van de zorg verandert. De kwaliteit van leven staat meer dan ooit centraal, waardoor een veel gevarieerder wensenpakket ontstaat. Ouderen blijven bijvoorbeeld langer zelfstandig wonen. Daarmee is een toenemende samenwerking tussen verpleging, verzorging, thuiszorg en woningcorporaties aan de orde.

Voor KVMC betekent dit dat in het ontwerp de integrale benadering van zorg, wonen en welzijn leidend is. Flexibiliteit speelt een belangrijke rol, zodat de gebouwen qua indeling en gebruik makkelijk aanpasbaar zijn. Daarnaast is domotica ook niet meer weg te denken.

Het voorzien in al deze behoeften is alleen mogelijk door het toepassen van specialistische kennis en begrip van de zorgsector. KVMC staat bekend om zijn expertise op het gebied van zorgcentra, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen.