BENG en TOjuli: KVMC zet verduurzaming in 2021 door!

BENG en TOjuli: KVMC zet verduurzaming in 2021 door!

Een goed duurzaam gebouw levert meerwaarde zowel voor de mensen in het gebouw als voor de directe omgeving en de samenleving in het algemeen. En het levert een financiële meerwaarde. De adviseurs van KVMC verstaan de kunst om de juiste balans te vinden tussen comfort, flexibiliteit, duurzame materialen en besparing van energie en water. Dat doen we door de unieke combinatie van een pakket aan adviesdiensten als installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Die duurzame oplossingen gelden ook voor  onze benadering als het gaat om de BENG en TOjuli. We combineren onze bouwfysische kennis met installatietechnische kennis. Daarnaast gebruiken we de trias energetica als uitgangspunt voor onze ontwerpen: beperken van de energievraag, energie gebruiken uit hernieuwbare bronnen en als het niet anders kan de fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk benutten. De ontwerpen worden door onze specialisten doorgerekend op haalbaarheid en investerings- en exploitatiekosten. We houden daarbij rekening met alle aspecten zoals het beperken van de energievraag en het reduceren van emissies en watergebruik. De combinatie van onze installatietechnische en bouwfysische kennis zorgt dat we kijken naar zowel bouwkundige als werktuigbouwkundige en elektrotechnische componenten. We bereiken het grootste effect in de reductie van CO2 met duurzame concepten in onze projecten.

EPC wordt BENG

Op 1 januari 2021 is de EPC vervangen door BENG als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. De BENG-eisen moeten zorgen voor bijna energieneutrale gebouwen in Nederland. De energieprestatie van gebouwen is gestoeld op drie pijlers waaraan voldaan moet worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject. De nieuwe eisen hebben gevolgen voor veel betrokkenen bij een nieuwbouwproject zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, aannemers en installateurs.

Erkend energie prestatie adviseurs

KVMC heeft erkende energie prestatie adviseurs in huis voor het opstellen van de BENG-berekening voor de omgevingsvergunningaanvraag en de opleveringscontrole.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op! Wij hopen u in 2021 wederom integraal te ontzorgen!