Wat is BREEAM?

BREEAM

BREEAM geeft een standaard voor duurzaamheid en meet vervolgens het prestatieniveau van een gebouw. Een gebouw wordt getoetst met behulp van diverse criteria, zoals energiezuinigheid, de herkomst van materialen en de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Het gaat dus om duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Bovenwettelijk

Alle uit de BREEAM-NL methodiek volgende maatregelen zijn bovenwettelijk, wat inhoudt dat het een vrije keuze voor de opdrachtgever is om voor BREEAM-NL te kiezen. Omdat alle gekozen oplossingen middels bewijslast en geschreven verantwoording bewezen dienen te worden, is er voor de opdrachtgever een grote mate van zekerheid dat het gebouw ook daadwerkelijk een duurzaam gebouw zal zijn.

Quickscan en verder

Ingenieursbureau KVMC is gecertificeerd BREEAM-NL Expert voor nieuwbouw, waarbij zij als expert / coördinator namens de opdrachtgever de benodigde bewijslast mogen verzamelen, onderbouwen en indienen ter certificering. Wij bieden klanten een quickscan, die in korte tijd de waarschijnlijke BREEAM-score en mogelijke verbeterpunten weergeeft. Na deze eerste stap kan KVMC het proces begeleiden om tot daadwerkelijke certificering te komen. De klant bepaalt daarbij zelf het ambitieniveau.

BREEAM credits bewijslast

Naast het adviseren inzake BREEAM kan ingenieursbureau KVMC u ook ondersteunen bij de credits c.q. bewijslijst voor BREAAM. Wij kunnen u o.a. op de volgende BREEAM credits ondersteunen:

  • MAN 1 – Prestatieborging
  • HEA 1 – Daglichttoetreding
  • HEA 2 – Uitzicht
  • HEA 7 – Spuiventilatie
  • ENE 1 – Energie-efficiëntie
  • ENE 5 – Toepassing duurzame energie
  • ENE 26 – Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil
  • ENE 26 – Thermografisch onderzoek
  • MAT 1 – Bouwmaterialen
  • MAT 5 – Onderbouwde herkomst van materiaal

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar info@kvmc.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.