Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Stagiaire rond onderzoek het nieuwe werken af 

Ik ben Denise Kroonen, derdejaars Facility Management student aan de Hogeschool Rotterdam

Ik heb mijn derdejaars stage mogen doorlopen bij KVMC in Dordrecht. Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Werken. Hierbij ging het om de (ge-)bouwtechnische en organisatorische consequenties, welke voortvloeien uit een bestaande organisatie die Het Nieuwe Werken gaat implementeren. Verder heb ik onderzocht welke kosten en opbrengsten hieruit voortvloeien.

Uit het onderzoek kwamen de volgende resultaten/aandachtspunten naar voren: Omdat werknemers vaker elders werken, is de bezetting per dag op kantoor minder. Door middel van een berekening kan worden aangetoond hoeveel vierkante meters hierdoor bespaard kunnen worden; Er worden meer vergaderruimten gecreëerd, vanwege het feit dat medewerkers vooral op kantoor samenkomen voor overleg, in plaats van te werke; Bij de toepassing van Het Nieuwe Werken verandert de inrichting van de werkvloer. Medewerkers hebben behoefte aan concentratieplekken, overlegruimten, ontspanningsruimten en kantoortuinen. Deze werkruimten zijn geheel te vormen naar de behoefte van de organisatie. Hierbij wordt gelet op de te verrichte werkzaamheden van de medewerkers op kantoor; Door de besparing van de vierkante meters dalen tevens de directe en indirecte kosten ten aanzien van de techniek. Welke in sommige gevallen worden doorberekend in de servicekosten. Dit vanwege het feit dat men met gemiddeld minder personen op kantoor is, maar wel in kleinere ruimten werkt (zoals concentratieruimten) en/of in ruimten werkt met meer personen. Hierbij is koeling, verwarming, ventilatie en elektrotechnischevoorzieningen erg belangrijk; Doordat de organisatie minder ruimte gebruikt en graag op kosten wil besparen is het slim om duurzamere middelen te gebruiken. Zo is er een langere levensduur van de gebruikte materialen en worden deze materialen optimaal gebruikt. Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat: Het nieuwe werken draagt bij aan een hogere tevredenheid van medewerkers ten aanzien van interactie, balans tussen werk en privé en voorzieninge. Het nieuwe werken draagt bij aan de inrichting en vormgeving van een gebouw. Het nieuwe werken draagt bij aan de mobiliteit en reductie van het fileprobleem. Dit vanwege het feit dat men minder vaak onderweg is, omdat men een groot gedeelte van de tijd elders aan het werk is. Het nieuwe werken draagt bij aan de productiviteit van de medewerkers en zorgt ervoor dat men meer werk kan doen binnen een eenzelfde tijd. Het nieuwe werken stimuleert communicatie binnen de organisatie en zorgt ervoor dat medewerkers zelfstandiger gaan werken. Het nieuwe werken draagt bij aan de manier van leidinggeven en het stimuleren van medewerkers. Het nieuwe werken draagt bij aan kostenreductie. Doordat meer medewerkers elders werken, kan de werkruimte verkleind worden; Vragen over het nieuwe werken, of het nieuwe werken implementeren in uw organisatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met KVMC.

Onze blogs