Kantoren

Technische installaties dragen in belangrijke mate bij aan een behaaglijk binnenklimaat en aan een optimaal gebruikscomfort van een gebouw. Niet alleen architectuur, bouwkunde en constructies zijn van belang voor een aantrekkelijk gebouw. Ook een goede locatie en bereikbaarheid zijn essentieel. Maar de markt verandert en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen. Zo worden kantoren steeds vaker verhuurd voor een kortere periode. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van, met name, de technische installaties. Hoe zorg je ervoor dat projecten goed uitvoerbaar blijven, betaalbaar en gebruiksvriendelijk voor de eindgebruiker en er tegelijkertijd een duurzaam, gezond en veilig gebouw ontstaat?

Wij weten: in een goed ontwerp grijpt alles in elkaar. Daarom hebben we met de disciplines installatietechniek, bouwfysica, duurzaamheid en brandveiligheid alle kennis in huis om een toekomstbestendig en integraal ontwerp te kunnen maken.

Wij zijn een open en toegankelijk bureau met korte lijnen en brengen belangen, partijen
en disciplines bij elkaar. We bewegen flexibel mee met de vragen van onze opdrachtgevers
om een duurzaam project te realiseren. Wij spelen een innovatieve rol in het proces van initiatief tot ingebruikname.

Technische installaties dragen in belangrijke mate bij aan een behaaglijk binnenklimaat en aan een optimaal gebruikscomfort van een gebouw. Niet alleen architectuur, bouwkunde en constructies zijn van belang voor een aantrekkelijk gebouw. Ook een goede locatie en bereikbaarheid zijn essentieel. Maar de markt verandert en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen. Zo worden kantoren steeds vaker verhuurd voor een kortere periode. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van, met name, de technische installaties. Hoe zorg je ervoor dat projecten goed uitvoerbaar blijven, betaalbaar en gebruiksvriendelijk voor de eindgebruiker en er tegelijkertijd een duurzaam, gezond en veilig gebouw ontstaat?

Wij weten: in een goed ontwerp grijpt alles in elkaar. Daarom hebben we met de disciplines installatietechniek, bouwfysica, duurzaamheid en brandveiligheid alle kennis in huis om een toekomstbestendig en integraal ontwerp te kunnen maken.

Wij zijn een open en toegankelijk bureau met korte lijnen en brengen belangen, partijen
en disciplines bij elkaar. We bewegen flexibel mee met de vragen van onze opdrachtgevers
om een duurzaam project te realiseren. Wij spelen een innovatieve rol in het proces van initiatief tot ingebruikname.

Alle projecten

Onze blogs