Duurzaamheid

Duurzaamheid

Veel mensen praten erover: duurzaamheid. KVMC zorgt dat er wat gedaan wordt met dit begrip. Dit doen wij door te ontwerpen vanuit een duurzame grondhouding, duurzame technologie toe te passen in onze ontwerpen en door helder te communiceren over kosten en haalbaarheid.

Duurzame grondhouding

Die duurzame grondhouding, wat is dat dan? Voor ons is dat met beide benen op de grond, beseffen dat een toekomst zonder duurzaamheid geen toekomst is. Comfortabele, gezonde en flexibele gebouwen en installaties zijn nodig om de toekomst duurzaam in te vullen.

Vernieuwen en verduurzamen

Daarvoor werken wij samen. Veelal in projecten maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld in de Dutch Green Building Council). Om met alle stakeholders in de gebouwde omgeving duurzaamheid verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Maar ook nieuwe samenwerkingsvormen en vernieuwing in contract- en projectvormen helpen mee om echt te vernieuwen en te verduurzamen.

Up-to-date

Onze mensen zijn op de hoogte van de meest up-to-date technologieën. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidslabels en -certificering (o.a. BREEAM). En wij helpen u graag met een ‘Quick Scan’ of uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om uw gebouwen, installaties en werkwijze te verduurzamen.

Maar we gaan verder

Naast het reguliere adviestraject wordt KVMC met regelmaat inschakelt om specifieke onderdelen van bijvoorbeeld de WABO stukken te adviseren, berekenen en aan te leveren, enkele voorbeelden hiervan zijn;

KVMC - Van label C tot EED
KVMC - Van label C tot EED

Van Label C tot EED

Wij adviseren u ten aanzien van alles wat u zou moeten weten over de wet- en regelgeving rond energiebesparing. Denk hierbij aan wetten en regels als Activiteitenbesluit (artikel 2.15 uit de wet Milieubeheer), EPBD, energielabel, MJA3 en EED. Wat betekenen al die afkortingen en wat staat er nu precies in die wetten? Waar moeten bedrijven nu precies aan voldoen en wanneer dan?

Wat is BREEAM?

Wat is BREEAM?

BREEAM geeft een standaard voor duurzaamheid en meet vervolgens het prestatieniveau van een gebouw. Een gebouw wordt getoetst met behulp van diverse criteria, zoals energiezuinigheid, de herkomst van materialen en de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Het gaat dus om duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Wat is GPR gebouw berekening?

Wat is GPR gebouw berekening?

GPR gebouw meet duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw en is inzetbaar voor iedere bouwfase: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie. De duurzaamheid van een gebouw wordt weergegeven met rapportcijfers.

Wat is een Milieu Prestatie gebouw (MPG) berekening?

Wat is een Milieu Prestatie gebouw (MPG) berekening?

De Milieu Prestatie gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting van de toepaste materialen in het gebouw aan. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter of gelijk zijn dan 100m². Ingenieursbureau KVMC heeft veel ervaring met het opstellen van en advisering inzake de MPG berekening.

Wilt u meer weten over de diensten van KVMC?
Neem dan contact met ons op.