Bouwfysica

Advies in bouwfysica

KVMC adviseert in alle aspecten van bouwfysica en akoestiek. De nadruk ligt op de thermische en hygrische beoordeling van gebouwen en constructies, energie- en warmtebeheer, licht en de bezonning, ventilatie, vochtwering en milieutechnische onderzoeken.

Optimaal advies

Om tot een goed bouw- en/of installatieontwerp te komen, is het noodzakelijk om alle bouwfysische aspecten te combineren met alle mogelijke installatietechnische opties. Vervolgens wordt binnen de regelgeving een optimaal advies opgesteld.

Oplossingen

Met onze kennis en ervaring leveren wij een continue vertaalslag van de intentie van de voorschriften naar de realiseerbaarheid van een ontwerp. Via dit uitgekiende ‘spel binnen de regels’ creëren wij oplossingen die eerder niet tot de mogelijkheden werden gerekend.

Akoestisch advies

KVMC is actief op alle gebieden van de akoestiek en geluidhinderbestrijding. Elk advies wordt gebaseerd op een uitgebreide praktijkervaring en theoretische kennis. Daarbij hanteren we als stelregel dat onze akoestische adviezen moeten uitmunten in praktische herkenbaarheid. Toenemende eisen voor comfort, geluidwering tussen appartementen, realisatie van appartementen binnen bestaande gebouwen: het zijn enkele voorbeelden waar geluidsaspecten uitermate belangrijk zijn.

Berekeningen

KVMC heeft de beschikking over de allernieuwste berekeningsprogramma’s en laat de akoestische metingen door de eigen professionals uitvoeren.

Wilt u meer weten over de diensten van KVMC?
Neem dan contact met ons op.