Integrale Projecten: KVMC’s Totaalaanpak

KVMC beschikt over een speciale afdeling Integrale Projecten. De steeds groter wordende behoefte om een totaalaanpak te kunnen bieden, bespaart opdrachtgevers tijd en geld. ,,Een integrale werkwijze is veel efficiënter en zorgt ervoor dat er eerder opbrengsten gerealiseerd worden.”

KVMC hanteerde bij diverse projecten in het verleden, waaronder de renovatie van het gebouw Officia II in Amsterdam, al de integrale werkwijze. ,,Ook intern was er behoefte om de vakgroepen installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid samen te brengen met het bouw- en procesmanagement. Dit is in veel gevallen zelfs noodzakelijk om projecten succesvol te realiseren.”

Volgens KVMC zijn opdrachtgevers op zoek naar ontzorging. ,,Vandaar de integrale aanpak. Bij een traditioneel ontwerpproces komen alle ontwerpende partijen één keer per twee weken of maand bij elkaar. Dan moet iedereen zijn huiswerk hebben gedaan om daadwerkelijk stappen te kunnen nemen, als één iemand verzaakt of tegen problemen aanloopt stagneert het hele ontwerpproces. Dat is bij een integrale aanpak van KVMC niet nodig. Bij ons werken de verschillende disciplines echt integraal en zitten ze met elkaar in dezelfde kantoorruimte. Dat werkt zoveel efficiënter. De tijdswinst zorgt ervoor dat er eerder opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. KVMC’s integrale aanpak, waarbij een procesregisseur als aanspreekpunt voor de opdrachtgever en betrokken partijen fungeert, levert alleen maar voordelen op.”

De voordelen nogmaals op een rijtje:

 • Ontzorgen van de opdrachtgever in het ontwerp- en bouwproces;
 • Eén aanspreekpunt in het proces;
 • Alle kennis bij één partij in huis;
 • Duidelijke afspraken met de verschillende adviseurs van KVMC, omdat collega’s elkaar sneller vinden dan externe partijen;
 • Betere samenwerking tijdens het ontwerpproces;
 • Door een beter afgestemd ontwerp, minder faalkosten tijdens de bouwperiode;
 • Ontwerp-optimalisatie, omdat vakdisciplines bij projecten eerder en effectiever ingezet worden;
 • Kostenbesparing door een kortere door looptijd;
 • Lagere bouwkosten door een beter afgestemd ontwerpproces;
 • Verminderen van de projectrisico’s en betere sturing op de aanwezige risico’s;
 • Innovatie door betere afstemming en integratie van vakgebieden, zoals, proces- en bouwmanagement, bouwkunde, installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid;
 • Hogere kwaliteit voor lagere kosten door juiste afstemming en kortere doorlooptijd.

Onze blogs