Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Meerjaren onderhoudsplan

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) geldt als basis voor het gebouw beheerplan. De MJOP of MJOB geeft inzicht in het te reserveren onderhoudsbudget voor de komende jaren. In een overzichtelijke en pragmatische rapportage presenteert KVMC een meerjaren onderhoudsplan gebaseerd op het onderhoudsbeleid van uw organisatie. KVMC stelt een meerjaren onderhoudsplan of meerjaren onderhoudsbegroting op, die een ‘doorkijk’ geeft in de onderhoudskosten van een object. Het vormt dé basis voor een planning van uit te voeren activiteiten voor de komende jaren.

De inspecteurs van KVMC werken tijdens de vastgoedinspectie en voor het opstellen van de inspectie rapporten en de MJOB met het softwarepakket O-Prognose. Met een speciale app worden alle gegevens van de vastgoedinspectie op een tablet ingevoerd, waarna op kantoor de overige input wordt verwerkt. Op deze manier heeft u snel inzichtelijk wat de status is.

Opbouw MJOP en rapportage

Een meerjaren onderhoudsplan of meerjaren onderhoudsbegroting moet pragmatisch, leesbaar en werkbaar zijn, maar moet wel alle elementen bevatten. De gehanteerde codering bij elementen, gebreken en maatregelen is de NL/Sfb codering. De MJOP of MJOB bevat informatie voor beleidsmakers, management en inkopers, maar ook voor technisch beheerders en uitvoerenden. De prijzen in de begrotingen worden bewaakt en up-to-date gehouden door de adviseurs van KVMC en zijn gebaseerd op onder andere benchmarking, marktonderzoek, ervaringscijfers en contacten met diverse leveranciers.

Ons MJOP / MJOB bevat:

  • Duidelijke object informatie
  • Een kostenoverzicht op hoofdniveau
  • De inventarisatie (element, hoeveelheid, eenheid, onderbouwing)
  • Conditiemeting NEN 2767 (inclusief foto’s)
  • Uitgebreide begroting

Onze blogs