Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

NEN 2580 – Oppervlakte- bepaling

Oppervlakten en inhouden van vastgoed spelen in de vastgoedwereld een grote rol. Een verkeerde interpretatie van vierkante meters kan voor u grote gevolgen hebben en veel geld kosten. Om dit te voorkomen is de norm NEN 2580 ontwikkeld. Hiermee worden oppervlakten en inhouden van gebouwen eenduidig bepaald. In de norm NEN 2580 staat omschreven hoe de berekeningen uitgevoerd dienen te worden. KVMC staat voor u klaar!

Bij elke reguliere bouwaanvraag is een oppervlakteberekening nodig. Het gaat dan om de verhouding bruto vloeroppervlak, gebruiksoppervlak en verblijfsgebieden. De soorten oppervlakten zoals vermeld in een meetcertificaat zijn vaak het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Het soort oppervlak bepaalt ook de manier van meten. Voor het maken van een meetstaat moet eerst duidelijk zijn welke oppervlakten de meetstaten moeten bevatten.

Bruto, Netto en Verhuurbare vloeroppervlak

Elk soort oppervlak vraagt om een andere meetwijze. Om het verschil in oppervlakten duidelijk te maken staan hieronder een aantal omschrijvingen van het soort oppervlak.

Bruto vloeroppervlak (BVO)

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen.

Netto vloeroppervlak (NVO)

De netto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van afzonderlijke ruimten.

Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)

De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de betreffende ruimte of groep van ruimten onthullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.

Op een NEN 2580 meetcertificaat staan de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) vermeld. In de bijbehorende meetstaat staan de diverse oppervlakten uitgesplitst naar gebouw, verdieping en/of bouwdeel.

Meetcertificaten ingedeeld in type A en type B

Meetcertificaten worden onderverdeeld in twee typen:

Meetcertificaat A

Uitgangspunt: Gebouw op locatie gecontroleerd
Controle op locatie: Op maatvoering en ruimtegebruik.

Meetcertificaat B

Uitgangspunt: Gebouw niet op locatie gecontroleerd
Controle op locatie: Niet van toepassing.

Gekozen is voor een scheiding tussen wel (meetcertificaat A) of geen (meetcertificaat B) controle op locatie. De achtergrond is dat niet in alle gevallen een controle kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat een project nog niet gerealiseerd is of omdat het controleren op locatie niet tot de opdracht behoort. In deze gevallen wordt een meetcertificaat B afgegeven.

Onze blogs