Aanscherping EPC en isolatie-eis per 

De energieprestatie eisen voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt

Het gaat grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het niveau van 2007. Daarom is het voor veel projecten financieel aantrekkelijk om de aanvraag omgevingsvergunning voor 1 januari 2015 in te dienen. De gedifferentieerde eis zoals de partners van het Lente-akkoord hadden voorgesteld is overgenomen. Voor gevels wordt de Rc-waarde verhoogd van 3,5 naar 4,5 m2.K/W. Voor daken wordt de Rc-waarde verhoogd naar 6,0 m2.K/W. De Rc-waarde van begane grond vloeren wordt niet verhoogd en blijft 3,5 m2.K/W. Kostenefficiëntie. Een lagere EPC betekent niet dat de energiekosten voor de gebruiker dalen. KVMC maakt daarom de werkelijke energielasten van de gebruiker inzichtelijk en zet deze af tegen de extra investeringen door de gebouweigenaar of projectontwikkelaar. Grootse gevolgen voor nieuwbouwplannen. De invloed van het aanscherpen van de EPC-eisen heeft grootse gevolgen voor nieuwbouwplannen omdat: De stap van de huidige EPC-eisen naar de eisen voor 2015 groter is dan de stap van 2007 naar de huidige eisen. Voor de meeste gebruiksfuncties moet de EPC-eis op 1 januari 2015, 40% tot 50% lager liggen t.o.v. huidige eisen. Vaak kon met relatief eenvoudige maatregelen de huidige EPC-eisen worden behaald, denk hierbij aan o.a. hoogwaardige isolatiewaarde. Om aan de eisen van 2015 te kunnen voldoen zullen er complexere aanvullende maatregels toegepast moeten worden om aan de EPC-eisen te kunnen voldoen. De complexere maatregels zijn voornamelijk installatietechnische en bouwfysische. Door deze complexere maatregels zijn de invloeden en gevolgen groter voor gebouwen. KVMC is de partij om deze complexe maatregels te engineeren. De kracht van KVMC zit hem in de integrale aanpak tussen bouw- en installatietechniek. Door deze integrale aanpak zijn wij instaat om een goed functionerend systeem te engineren en kan teveel aan techniek worden voorkomen.

Onze blogs