Aanscherping TOjuli-eis per 1 juli 2024

De BENG blijft veranderen. Per 1 juli 2024 gaat de nieuwe versie van de NTA 8800:2024 in, met de bijbehorende ISSO 82.1 voor woningbouw en ISSO 75.1 voor utiliteitsbouw. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verandering in de TOjuli, de nieuwe ‘beperking van oververhittingseis’, en de vereenvoudigde manier voor het doorrekenen van woongebouwen voor vergunningsaanvragen. Wij hebben de belangrijkste informatie voor jou samengevat.

Belangrijkste wijziging: Berekeningen per gebouw

‘De grootste wijziging is dat de BENG bij de vergunningsberekening niet altijd meer per appartement berekend hoeft te worden in een woongebouw. In de huidige situatie moeten alle BENG-berekeningen uitgevoerd worden voor het gehele gebouw, met daarin elke woning apart gespecificeerd. Hieruit volgen per appartement de energieverbruiken en een (voorlopig) energielabel.’ Verteld Pascaline, adviseur duurzaamheid / BENG coördinator, BREEAM en GPR Expert bij KVMC.

Pascaline Stook

‘De grootste wijziging is dat de BENG bij de vergunningsberekening niet altijd meer per appartement berekend hoeft te worden in een woongebouw.

Nieuwe situatie: Woongebouw als geheel berekenen

Vanaf 1 juli kan in bepaalde situaties het gebouw als één geheel worden berekend voor de vergunningsaanvraag, zonder uitsplitsing in appartementen. Als er geen koeling is, blijft de TOjuli-eis zoals in de afgelopen vijf versies van de norm. Echter, indien er koeling aanwezig is, komt deze eis niet zomaar meer te vervallen. Er is een nieuwe variant geïntroduceerd: het beperken van oververhitting. Als aangetoond kan worden dat aan deze ‘beperking van oververhittingseis’ wordt voldaan, kan het woongebouw volstaan met een berekening enkel op gebouwniveau.

Dit kan indien er actieve koeling aanwezig is en:

  • De ramen niet te groot zijn en/of;
  • Voldoende zonwerende voorzieningen zijn toegepast (zoals overal zonwerend glas met een g-waarde van 0,40 of lager) en/of;
  • Er een gewogen temperatuur overschrijdingsberekening (GTO-berekening) is gemaakt per appartement die aantoont dat er een gelijkwaardigheid is voor de TOjuli (maximaal 450 overschrijdingsuren).

Berekening zonder koeling

Als er geen koeling aanwezig is, moet je nog steeds de berekening maken voor zowel het gebouw als de individuele appartementen, terwijl je ervoor zorgt dat de TOjuli-eis niet hoger is dan 1,2.Of de gelijkwaardigheid van 450 overschrijdingsuren middels een GTO-berekening.

Oplevering en toetsing

Bij oplevering moeten nog wel alle woningen individueel uitgewerkt worden in de BENG-berekening, samen met het gebouw. De BENG-eisen volgens het Besluit bouwwerk leefomgeving zijn voor het gehele gebouw; daar wordt bij oplevering aan getoetst. Maar de energielabels worden per woning opgesteld. De berekening moet daarom bij oplevering beide onderdelen uitgewerkt hebben.

Aandachtspunten bij ontwerp

Houd er rekening mee dat de verhouding of de grootte van de ramen op gebouwniveau ook van toepassing is op woningniveau. Als er enkel op het eerste onderdeel wordt ingezet in een ontwerp, kan het voorkomen dat een berekening wel op gebouwniveau voldoet, maar niet op woningniveau aan de ‘beperking tot oververhittingseis’.

Zonwerend glas en tijdwinst

Als een gebouw voldoet aan de BENG 1 met overal zonwerend glas met een g-waarde van 0,40 of lager, kan het woongebouw volstaan met een gebouwberekening, zonder elk appartement te berekenen. Dit kan tijdwinst geven door een minder complexe berekening, vergelijkbaar met hoe voor 2021 de EPC werd berekend.

Pascaline Stook

‘Door per appartement advies te geven vanaf de ontwerpfase, kunnen we een berekening opstellen die perfect aansluit op jouw wensen.’

Indicatief label en energielabels

‘We ontvangen vaak verzoeken voor een indicatief label of een specifieke energielabels wens bij oplevering. Door per appartement advies te geven vanaf de ontwerpfase, kunnen we een berekening opstellen die perfect aansluit op jouw wensen.’ Vertelt Pascaline. ‘Hoewel deze aanpak meer tijd vergt dan alleen het berekenen van het gebouw zonder specifieke uitsplitsing per appartement, biedt het wel meer zekerheid met betrekking tot de (voorlopige) energielabels. Dit is niet alleen waardevol voor het bepalen van huurpunten, maar ook voor mogelijke voordelen of uitgangspunten voor hypotheken bij de verkoop van de woningen.’

Vergunningsaanvragen voor 1 juli 2024

Voor projecten die vóór 1 juli 2024 de aanvraag omgevingsvergunning hebben gedaan, geldt de toen geldende versie van de norm t.b.v. de BENG-eisen. Het opstellen van de energielabels bij oplevering wordt altijd gedaan volgens de dan geldende versie van de norm. Dit kan leiden tot rekenverschillen. Ofwel, toetsing is altijd volgens de huidige versie van de norm, maar de uitgangspunten waaraan het moet voldoen zijn volgens de vergunde versie van de norm.

Advies waar je op kan bouwen

Wij kunnen adviseren over de BENG en indien nodig de gewogen temperatuur overschrijdingsberekening opstellen. We denken graag mee en adviseren over alternatieve oplossingen, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Als jouw project nu loopt maar nog niet is ingediend, kunnen we je ook voor 1 juli advies geven dat aansluit op de norm die van kracht is per 1 juli 2024, met behulp van de bèta-software waar wij over beschikken.

Het is van cruciaal belang om proactief te zijn en de juiste maatregelen te nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Wij staan klaar om te adviseren en te ondersteunen bij het implementeren van deze veranderingen in jouw projecten. Neem contact met ons op voor gedetailleerd advies, op maat gemaakte oplossingen en een soepele overgang naar de nieuwe normen.

Onze blogs