Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012 

Per 1 juli 2021 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012 rondom brandveiligheid en duurzaamheid.

Brandveiligheid

Rond (beschermde) subbrandcompartimenten zijn eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd): artikelen 2.94a en 2.94b (nieuwbouw) en artikel 2.95 (verbouw). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra (voor koude rook) en R200 (voor warme rook).

Rond vluchtroutes zijn eisen gesteld aan wrd bovenop de eisen voor wbdbo (artikelen 2.107 en 2.107a). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra en R200.

Voor portiekflats is verduidelijkt dat alle woningen en nevenfuncties daarvan die bereikbaar zijn vanuit het trappenhuis, moeten worden meegeteld bij de beoordeling of aan de grenswaarden wordt voldaan (artikel 2.104, lid 4, nieuwbouw).

De eisen ten aanzien van de opvang- en doorstroomcapaciteit uit artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 (artikelen 2.108 en 2.108a). Deze eisen zijn aangevuld met nieuwe rookdoorgangseisen.

Bij woningtoegangsdeuren die op grond van artikel 6.26 zelfsluitend moeten zijn, is het verplicht dat de deur alleen in geval van brand in de woning of in het woongebouw zelfsluitend is (artikel 6.26, lid 5).

Ook bij verbouw van een woningtoegangsdeur en bij functiewijziging naar een woonfunctie moeten woningtoegangsdeuren in inwendige scheidingsconstructies zelfsluitend en met vrijloopdranger zijn uitgevoerd (artikel 6.26, lid 6).

Duurzaamheid

Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5). In 2050 willen we namelijk een klimaatneutrale en circulair gebouwde omgeving realiseren. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Onze blogs