BENG vervangt de EPC 

BENG vervangt de EPC

Alle nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal zijn (BENG). Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De voorgenomen BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling.

Vanaf 2021 moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) zijn. BENG komt in grote lijnen overeen met een EPC van 0,2. Er zijn drie factoren die belangrijk zijn bij de bepaling ervan;

De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.

De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mag je aftrekken van het primair fossiel energiegebruik.

Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Hiervoor wordt de absolute hoeveelheid energie bepaald, inclusief de opbrengst uit zonnepanelen, maar ook van bijvoorbeeld warmtepompen en biomassaketels, minus het energiegebruik daarvan. Aan de hand daarvan wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald.

Hieronder treft u per functie de voorgenomen eisen:

Woningbouw

 • Energiebehoefte van maximaal 25 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik van maximaal 25 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie van minimaal 50%

Utiliteitsbouw

 • Energiebehoefte van maximaal 50 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik van maximaal 25 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie van minimaal 50%

Zorggebouwen met bedfunctie

 • Energiebehoefte van maximaal 65 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik van maximaal 120 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie van minimaal 50%

Scholen

 • Energiebehoefte van maximaal 50 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik van maximaal 60 kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie van minimaal 50%

Er is nog geen bepalingsmethode voor BENG, daarom heeft RVO.nl een handreiking opgesteld waarin de bepaling van de drie BENG-indicatoren is omschreven.

Ingenieursbureau KVMC is inmiddels diverse pilotprojecten gestart om de invloed te bepalen zodat wij u beter kunnen adviseren als het moment daar is. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen ten aanzien van de BENG of EPC, neem dan contact op met Ingenieursbureau KVMC.

Onze blogs