BIM / 3D tekenen bij KVMC 

BIM / 3D tekenen bij KVMC

Steeds vaker worden wij benaderd met de vraag BIMMEN jullie bij KVMC? Het antwoord is JA!!. BIM In het kort: Door de integrale uitwerking in één model zal er een grote besparing op faalkosten behaald kunnen worden. De automatische controle zorgt voor een ontwerp dat in de praktijk verrassingen tussen de bouwkunde en installatietechniek wordt voorkomen. Aangezien een deel van de afstemming van de bouw in het ontwerp wordt geïntegreerd zal de voorbereidingstijd kunnen worden bekort. Tevens zal door de verdere uitwerking van het ontwerp de bouwtijd verkort kunnen worden. Door het 3-D model kan de calculatie van het project sneller uitgevoerd worden. Tellijsten kunnen automatisch gegenereerd worden. Hierdoor is de kans op het maken van calculatiefouten geminimaliseerd. Dit zal leiden tot een scherpere inschrijfsom, welke de extra investering in het ontwerptraject vele malen zal overstijgen. Een bijkomend voordeel van BIM is, dat het technische 3D-model gepresenteerd kan worden en als hulpmiddel kan dienen tijdens (ontwerp)besprekingen. Een mooi voorbeeld van een project welke door KVMC in BIM is gemaakt is Lubron.

Onze blogs