Brandveiligheids-advies door KVMC 

KVMC levert als onafhankelijk ingenieursbureau al jaren kwaliteit op het gebied van installatietechniek en integraal projectmanagement

Maar het werkgebied van KVMC is nog veelomvattender. In Amsterdam richt het bureau zich bijvoorbeeld op de brandveiligheid van het gebouw Officia II. Het gebouw aan De Klencke in onze hoofdstad werd begin jaren 80 opgeleverd als kantoorgebouw. Door de jaren heen veranderde de functie van Officia II en werd het een onderwijsgebouw. Hiervoor diende in de jaren 90 een grootschalige verbouwing plaats te vinden. In 2013 was KVMC, als bouwkundige en installatietechnische specialist, betrokken bij een nieuwe verbouwing van het 7000 vierkante meter tellende pand. Door alle aanpassingen in de loop der jaren, veranderde de indeling van het gebouw. Brandveiligheid. De veranderingen zorgden er tevens voor dat de brandveiligheid van het pand niet meer optimaal was. Dit in combinatie met de steeds strenger wordende brandveiligheidstoetsingen van gemeentes, zorgde ervoor dat het brandveiligheidsniveau van Officia II opnieuw getoetst moest worden. De functie als onderwijsgebouw zorgde daarnaast ook voor andere, brand technische eisen. Beheerder WPM Kantoormanagement benaderde, namens Stichting Spoorweg Pensioen Fonds (SPF), KVMC voor dit brandveiligheidsonderzoek. Kostenbesparing. Een door KVMC uitgevoerde inspectie, met een brandveiligheidsconsulent ter plaatse, bracht aan het licht dat Officia II niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. Om het gebouw weer op het vereiste vergunningsniveau te krijgen, zou de eigenaar een kostbare verbouwing moeten doorvoeren. Gelukkig hebben wij, met een nieuwe indeling van de sub- en brandcompartimenten, de eigenaar een nieuwe verbouwing kunnen besparen. Onder andere nieuwe brandkleppen in de luchtkanalen moeten er nu voor zorgen dat aan de eisen rond branddoorslag en –overslag voldaan wordt. De door KVMC aangevraagde brandveiligheidsvergunning is inmiddels verleend door de gemeente Amsterdam. Een flinke kostenbesparing voor de belegger en huurders van Officia II dus. Passend brandveiligheidsadvies. De installatietechnische en bouwkundige kennis van Officia II, waar KVMC door de eerdere renovatie over beschikt, hebben duidelijk bijgedragen aan een goed en passend brandveiligheidsadvies. Daarnaast was de organisatiestructuur van Officia II reeds bekend bij KVMC. Volgend jaar moeten de brand technische aanpassingen aan het pand gaan plaatsvinden. KVMC is gevraagd om de bouwkundige en installatietechnische veranderingen aan te besteden, de uitvoering te begeleiden en uiteindelijk voor de oplevering te zorgen. KVMCs integrale dienstverlening heeft bijgedragen aan een onderwijsgebouw dat straks weer voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Onze blogs