Callcenter Booking.com 

Callcenter Booking.com

Booking.com gaat zich op de 12e tot en met de 15e verdieping (totaal circa 3.600m2) van het gebouw aan de La Guardiaweg 36-66 huisvesten. Booking.com gaat op deze verdiepingen een callcenter inrichten. De inzet is om op de 12e t/m de 14e verdieping de callcenter medewerkers te huisvesten. Om deze mensen te kunnen huisvesten dienen er diverse installatietechnische, sanitaire en bouwkundige voorzieningen te worden getroffen. De 15de verdieping wordt ingericht met een bedrijfsrestaurant en vergaderruimten, ook hiervoor worden de nodige aanpassingen gedaan. Denk hierbij aan geluid, afzuiging keuken riolering e.d. Daarnaast zal er meer koeling en ventilatie komen, en komt er een uitbreiding van het sanitair, scheidingswanden, plafond aanpassingen etc. KVMC is gevraagd om de ontwerpen te toetsen voordat met de werkzaamheden werd gestart. Daarnaast houden wij intensieve uitvoeringsbegeleiding om erop toe te zien dat alles volgens afspraak verloopt en geen schade wordt veroorzaakt aan het pand. Tevens hebben we onderzocht in hoeverre de nieuwe installaties eventuele nadelige gevolgen hebben voor de overige onderliggende 12 verdiepingen. Denk hierbij aan luchtsnelheden in de kanalen, brandveiligheid, vluchtwegen in kader van totale bezettingsgraad. Momenteel is het prachtige project in volle gang!

Onze blogs