Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Churchill Tower verduurzamen 

In opdracht van Horizon Investments Management onderzoekt KVMC de mogelijkheden om een zo goed mogelijk EPA label te behalen met een zo gunstig mogelijke investering

Het onderzoek zal zich met name richten op beperking van het energiegebruik van de ventilatie installatie en de verlichtinginstallaties, tevens zal de mogelijkheid onderzocht worden om het energiegebruik van de klimaatinstallaties te beperken middels een warmte en koude opslag systeem. In het gehele onderzoek wordt getracht de faseerbaarheid van de investering leidend te maken. Heeft u vragen of een EPA (energie prestatie advies) neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onze blogs