Commissioning bij KVMC 

Wij merken een toenemende belangstelling voor commissioning

Commissioning wordt toegepast om de kwaliteit van gebouwen en installaties op het gewenste niveau te krijgen. Ondanks veel regelgeving en richtlijnen blijkt de uiteindelijke resulterende kwaliteit voor verbetering vatbaar.. Commissioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties. Dit proces begint bij de start van een project met een commissioning plan en beschrijft de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging in alle fasen. Bij bestaande installaties is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties. Deze toegenomen belangstelling voor commisioning is mede veroorzaakt door de belangstelling van gebouweigenaren om een duurzaamheidskeurmerk te halen voor hun gebouwen en het gegeven dat commissioning de prestaties van klimaat- en duurzame installaties zal verbeteren. KVMC heeft ervaring met verschillende vormen van commissioning daarnaast is commissioning als een verplichte credit omschreven in de BREEAM NL methodiek onder de categorie management. Onze experts kunnen u daarbij ondersteunen. Heeft u vragen als; Wat is commissioning?. Wat wordt bereikt met commissioning?. Wat is het nut van commissioning?. Wat is nu de voorwaarde voor succesvolle commissioning?. Of wilt u weten wat KVMC op het gebied van Commissioning voor u, uw organisatie of uw project kan betekenen, neem dan contact met ons op!

Onze blogs