De Lairessestraat 

In een van de meest prestigieuze straten van Amsterdam Zuid, De Lairessestraat 180, staat het monumentale kantoorgebouw De Lairesse dat in de beginjaren 30 werd gebouwd voor de Vrije Universiteit en tevens dienst heeft gedaan als laboratorium

De voormalige scheikundevleugel is tegenwoordig in gebruik met circa 3.632 m2 v.v.o. kantoorruimte en is eigendom van Bouwinvest. In 1998 heeft intern een renovatie plaatsgevonden waardoor dit monumentale gebouw tegenwoordig een zeer moderne huisvesting biedt voor kantoorgebruikers. Het pand was voorzien van koelsysteem door middel van in de luchtbehandelingkast voorbehandelde ventilatielucht het zogenaamde top koeling. Daarnaast hebben verschillende huurders in de loop ter tijd aanvullende koeling aangebracht. Hetgeen allerlei overlast tot gevolg had en geen hoog comfort bood. De eigenaar wilde het pand voorzien van een additioneel collectief koelsysteem. KVMC heeft opdracht gekregen om dit collectieve koelsysteem uit te werken. Om tot een keuze van een passend koelsysteem op ruimteniveau te komen, heeft KVMC een document opgesteld met de mogelijke klimaat concepten; ventilatoren covectoren; inductie-units; klimaatplafond. In het document zijn de voorlopige koellast berekeningen voor de verschillende gevelordinanties, de eigenschappen, Total Costs of Ownership en de voor- en nadelen en van deze klimaat concepten en advies omschreven. Middels dit document heeft de opdrachtgever een weloverwogen keuze kunnen maken. De keuze van de opdrachtgever welke wij verder hebben uitgewerkt is het ventilator convector systeem. Ten aanzien van het huidige energielabel is door KVMC een maatwerk energieprestatie advies uitgebracht. O.a. is de maatregel doorgerekend van een omkeerbare warmtepomp, welke in het zomerseizoen als koelmachine ingezet wordt. Door toepassing van deze maatregel is een energielabel sprong gemaakt. Tijdens de uitwerking is gebleken dat er geen revisiebescheiden voorhanden waren, KVMC heeft aanvullende opdracht gekregen om de huidige installaties in kaart te brengen. De installaties in schachten, verlaagd plafonds en op het dak zijn op locatie opgenomen en in Autocad uitgewerkt. De opzet van het additionele collectieve koelsysteem is in het bestek zo uitgewerkt dat dit systeem uitbreidbaar is per huurder voor zowel opwekking als het distributiesysteem op de verdiepingen. Al met al wederom een mooi project waarbij wij onze meerwaarde aan onze opdrachtgever inzichtelijk hebben mogen maken door onze bruikbare en uitvoerbare adviezen.

Onze blogs