Renovatiestandaard

Als gebouweigenaar of -beheerder ben je je bewust van de noodzaak om je utiliteitsgebouwen voor te bereiden op de toekomst. De renovatiestandaard biedt een gestandaardiseerde richtlijn voor diegenen die vóór 2030 renovaties willen uitvoeren. Waarom is dit zo belangrijk? Na 2030 zal er een verplichte eindnorm worden vastgesteld waaraan alle gebouwen moeten voldoen in 2050.

Wat is de renovatiestandaard?

De renovatiestandaard biedt een gestandaardiseerde richtlijn voor diegenen die vóór 2030 renovaties willen uitvoeren. Na 2030 zal een verplichte eindnorm worden vastgesteld voor de energieprestaties van alle gebouwen tegen 2050. Wie nu al voldoet aan deze norm, hoeft niet opnieuw te voldoen aan eventuele nieuwe eisen of normen die tegen 2050 van kracht worden.

De renovatiestandaard is ontworpen om je richting te geven voordat de eindnorm wettelijk verplicht wordt. Een gebouw dat aan deze renovatiestandaard voldoet, zal energiezuinig genoeg zijn tot 2050. Deze richtlijn is momenteel optioneel en is alleen van toepassing op utiliteitsgebouwen, niet op woningen.

Voordelen en betekenis

Maar, wat houdt het behalen van de renovatiestandaard precies in? Het betekent dat je gebouw wordt vrijgesteld van de verplichte eindnorm, simpelweg omdat het als “energiezuinig genoeg” wordt beschouwd. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar zorgt er ook voor dat je meerdere stappen voorblijft op het gebied van renovaties.

De renovatiestandaard in de praktijk

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) geeft indicatieve labels per functie uit, maar in de praktijk vertaalt de renovatiestandaard zich naar een concretere waarde. Deze waarde heeft vooral impact op BENG2, een cruciaal onderdeel van de BENG-berekening dat het energieverbruik en daarmee het label bepaalt. Het wordt beïnvloed door de functies van het gebouw; bijvoorbeeld, een bijeenkomstruimte mag meer verbruiken dan een kantoor. Dit betekent dat een kantoor met meerdere bijeenkomstruimtes een hogere waarde moet behalen dan een kantoor met slechts een paar van deze ruimtes. 

Advies op maat

Het behalen van de renovatiestandaard is niet altijd een eenvoudige taak. Bij het nemen van maatregelen, zoals isolatie, die cruciaal zijn voor energie-efficiëntie, is het belangrijk op te merken dat deze maatregelen vaak op maat worden gemaakt om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van een gebouw of situatie.  

Wij hebben de expertise en ervaring in huis om op maat gemaakte adviezen te leveren. Die niet alleen aan de hoogste standaarden voldoen maar, ook aansluiten bij de wens van onze opdrachtgevers. Benieuwd naar onze projecten waarin we bestaand vastgoed mochten verduurzamen? Bekijk ze hier

Wij staan klaar voor gebouweigenaren, -beheerders en VvE’s met advies waar je op kan bouwen. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op! 

Onze blogs