De slimme meter, waarom nu eigenlijk? 

De slimme meter, waarom nu eigenlijk?

Het plaatsen van de slimme meters komt voort uit de europese richtlijn Energie-efficientie en energiediensten. Hierin staat, onder andere, dat alle eindafnemers op termijn over een individuele meter moeten beschikken, zodat ze beter inzicht in hun verbruik krijgen. In 2020 moet 80 procent van de eindgebruikers een op afstand uitleesbare meter hebben. Begin 2011 hebben de 1e en 2e kamer ingestemd met de wijziging van de elektriciteits- en gaswet. Door deze wijziging werd de landelijke invoering van de slimme meter mogelijk gemaakt. Naast de Europese afspraken heeft de overheid de volgende redenen om invoering van de slimme meter te stimuleren. Deze redenen zijn van belang voor zowel consumenten als voor net beheerders en energieleveranciers 1. Nauwkeurigere eindafrekeningen 2. Geen meterstanden meer doorgeven 3. Meer inzicht in gebruik 4. Gemakkelijker energie besparen 5. Beter beheer van het energienet Voor de gebruiker zijn er op twee gebieden voordelen te behalen; Op administratief gebied; Op het gebied van energiebesparing. Zelf energie besparen, Klik hier en KVMC helpt!. Bron: verwarming en ventilatie

Onze blogs