Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Duurzaamheid troef in Nieuw-Vossemeer 

Duurzaamheid troef in Nieuw-Vossemeer

Duurzaamheid troef in Nieuw-Vossemeer. In het Noord-Brabantse Nieuw-Vossemeer verrijst op dit moment een centrumplan waarin een nieuw zorgcentrum is opgenomen. Woningbouwvereniging Stadlander, zorgstichting tanteLouise-Vivensis, de gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant hebben de schouders onder dit nieuwbouwproject gezet. Marsaki verzorgt namens de eerste twee bedrijven het projectmanagement en selecteerde KVMC als installatie- en duurzaamheidsadviseur en INBO als architect. Op de locatie waar het nieuwbouwproject nu in volle gang is, stond voorheen het oude woonzorgcentrum De Vossemeren. Dit centrum voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor het pand inmiddels gesloopt is. Het nieuwbouwproject, Nieuw-Vossemeer, brengt 24 levensloopbestendige woningen in het dorp. Daarnaast komt er een woon-zorgcomplex met vier groepswoningen. Hierin komen 24 cliënten, met lichamelijke of geestelijke beperkingen, van zorgstichting tanteLouise-Vivensis te wonen. Verder herbergt het project, dat eind 2014 opgeleverd zal worden, een huisartsenpraktijk met apotheek en een multifunctionele ruimte. Duurzaamheid. Aan de duurzaamheid van het nieuwbouwpand wordt veel waarde gehecht. De volgende GPR-scores werden voor de bouw vastgesteld: Energie 9, Toekomstwaarde 9, Gezondheid 8, Gebruikskwaliteit 7.5 en Milieu 7. Verder werd vooraf besloten dat de EPG (Energie Prestatienorm Gebouwen) 15 procent lager moest liggen dan in het huidige bouwbesluit is geëist. KVMC heeft dit proces met succes bewaakt. Ombouwen. Naast de duurzaamheidseisen werd KVMC, dat tevens de bouw (installatietechnisch) begeleidt, ook meegegeven dat het woonzorgcomplex gemakkelijk om te bouwen moeten zijn. Twee boven elkaar gelegen groepswoningen binnen het wooncomplex zouden bijvoorbeeld omgebouwd moeten kunnen worden in een reguliere woning. Binnen welk tijdspad dit eventueel gaat gebeuren in nog onbekend. Omdat niet in de (technische) toekomst kan worden gekeken zijn er voorzieningen opgenomen naar de huidige stand van de techniek. Toekomst bestendig ontwerp. De installaties zijn zodanig ontworpen dat bij het ombouwen nauwelijks bouwkundige demontage cq. sloopwerkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd. Ook zijn er diverse loze mantelbuizen opgenomen zodat later altijd leidingen kunnen worden aangelegd zonder verregaande bouwkundige aanpassingen. In overleg met de constructeur zijn de plaatsen bepaald waar in een later stadium een bouwkundige aanpassing dient te worden uitgevoerd. Ter plaatse van deze locatie zijn geen installaties voorzien zodat schade aan de installaties wordt voorkomen. In de onderste woning is nu een meterkast opgenomen met voldoende invoeringen welke later benodigd kunnen zijn. Voor het eventueel later aanpassen van de NUTS aansluitingen zijn nu reeds de voorzieningen opgenomen. De centrale installaties welke nu zijn voorzien voor de groepswoningen zijn goed toegankelijk gehouden. Door het totale ontwerpteam is op deze wijze een toekomstbestendig complex ontworpen.

Onze blogs