Duurzame bouw of verbouwplannen? In 2014 opnieuw fiscaal voordeel met Energie-investeringsaftrek 

Duurzame bouw of verbouwplannen?

In 2014 opnieuw fiscaal voordeel met Energie-investeringsaftrek. Op 30 december is de energielijst 2014 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerkingen komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze lijst wordt elk jaar door Agentschap NL geactualiseerd. EIA niet meer in combinatie met SDE+. In het SER-energieakkoord is afgesproken dat bedrijven geen gebruiker meer mogen maken van zowel de EIA als de SDE+. Dit om stapeling van financiele- en fiscale steun voor duurzame energie te voorkomen. Overgangsregime. Voor de installaties waaraan vóór 2014 wel SDE(+) subsidie is toegekend en die nog geen EIA hebben aangevraagd, geldt een overgangsregime. In de overgangsregime is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen. Acht nieuwe technieken. Elk jaar actualiseert Agentschap NL de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2014 zijn acht nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd, deze staan in de Energielijst 2014 beschreven. Verhoging drempelbedrag. Uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de EIA blijkt dat er veel kleine meldingen worden gedaan met een gering fiscaal voordeel. Om de administratieve lasten te verlagen wordt het drempelbedrag met ingang van 2014 verhoogd naar 2.500 euro. 10 procent netto voordeel. Als een investering voor EIA in aanmerking komt, mogen bedrijven 41,5 procent investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25 procent krijgt een ondernemer circa 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus. Over de EIA. De EIA is een fiscale stimuleringsregeling gericht op energiebesparing van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De Belastingdienst en Agentschap NL voeren de regeling uit. Wat kan KVMC voor u beteken?. De adviseurs van KVMC zijn op de hoogte van de subsidies en helpen u, bij uw plannen, graag bij het indienen van bijvoorbeeld de EIA. In het kader van de Wet Milieubeheer kan KVMC een energieonderzoek voor u uitvoeren. Daarnaast kan KVMC voor uw gebouw een energielabel inclusief maatwerkadvies verstrekken. Verder adviseren wij u over teruggave/vrijstelling van energiebelasting en helpen bij de realisatie. Ook kunt u bij KVMC terecht voor de volgende zaken; energielabel inclusief maatwerkadvies verstrekken; Duurzaam ontwerp en ontwerpadvies; BREEAM Expertadvies en BREEAM Assessment; GPR Gebouwberekeningen; Advies voor duurzame renovaties en passief bouwen.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met KVMC!

Onze blogs