Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Einde van het aardgastijdperk, wat nu? (deel 1) 

Het aardgastijdperk loopt op zijn einde, we moeten aardgasloos. Hoe stappen we over naar duurzame alternatieven? En wellicht nog belangrijker, welke alternatieven hebben we? In drie sessies zullen wij de diverse alternatieven met u delen.

Individuele oplossingen

Voor kleinschalige toepassingen zoals individuele woningen of gebouwen lenen individuele oplossingen, ook wel bekend als ‘all-electric’, zich goed. Elektrische warmtepompen transformeren omgevingswarmte uit bodem en buitenlucht naar het gewenste temperatuurniveau en kunnen in combinatie met bodemopslag op een prachtige manier voorzien in koeling.

Verschillende toepassingen

Voor kleinere projecten is een all-electric-oplossing per pand goed in te passen. Zo zijn er veel technische varianten mogelijk. Er kan voor woningen gekozen worden tussen een warmtepomp met een bodemlus als bron, of een warmtepomp die de buitenlucht als bron gebruikt. Voor grotere panden, zoals een kantoor of een school, kan gekeken worden of een kleine warmte/koudeopslag (WKO) passend is als bron voor de warmtepomp. Door voldoende zonnepalen aan deze all-electric-concepten toe te voegen, is de woning/het gebouw geheel Nul op de meter (NOM) of energieneutraal te maken.

Nieuwbouw

Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat all-electric oplossingen in de nieuwbouw niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper zijn dan conventionele systemen. Tevens zijn er vele all-electric toepassingen die ook koeling bieden. De aanstaande wetgeving rondom Bijna-Energieneutrale-Gebouwen (BENG) zal leiden tot sterk geïsoleerde panden, waarin de vraag naar koeling een steeds belangrijkere plaats krijgt.

Bestaande bouw

Ook voor bestaande bouw kan all-electric een uitermate geschikt zijn, wanneer rekening gehouden wordt met natuurlijke vervangingsmomenten (vanuit het MJOP). In samenwerkingen met enkele corporaties kijken we naar de mogelijkheden om bij grootschalige renovatie niet alleen te isoleren, maar ook volledig van het aardgas af te gaan door gebruik te maken van warmtepompen. Dit is een uitermate geschikt alternatief voor het opnieuw plaatsen van individuele combiketels. Door deze maatregelen tegelijk uit te voeren, zijn de woningen tegen acceptabele kosten weer klaar voor de toekomst.

Financiering en subsidies

Om projecten haalbaar(der) te maken zijn er vanuit de overheid diverse subsidies voor Aardgasvrij beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan de ISDE, EIA, Subsidie Hernieuwbare energie, SEEH, SDE+ en RNES Aardwarmte. Tevens staat sinds 3 april 2018 ook de subsidieregeling Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen open. De regeling ondersteunt projecten waarin consortia binnen een jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten ontwikkelen om gebouwen en wijken aardgasvrij te maken.

Hulp nodig bij uw project?

Bij KVMC streven wij er naar dat onze diensten onderscheidend zijn. Dat wil zeggen dat wij meedenken met de opdrachtgever en denken in technisch, financieel, juridisch en organisatorisch haalbare oplossingen. Door vanuit de Total Costs of Ownership (verschillende opties met elkaar vergeleken worden op basis van investering, onderhoudskosten, energiekosten en CO2-uitstoot) van de gebouweigenaar (of ontwikkelaar) en vanuit de totale huisvestingskosten van de gebruiker te redeneren, wordt de kans vergroot dat een project wordt gerealiseerd dat ook echt duurzaam is. Dat is voor KVMC de ultieme motivatie van ons werk. Wij denken graag met u mee!

Presentatie bij wonen?

Eind september zullen wij starten met een reeks presentaties “Einde van het aardgastijdperk, wat nu”. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, verzoeken wij een email te sturen aan info@kvmc.nl waarin u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het bijwonen van de presentatie. Wij zullen dan contact opnemen om het een en ander met u af te stemmen.

Onze blogs