Einde van het aardgastijdperk, wat nu? (deel 2) 

Het aardgastijdperk loopt op zijn einde, we moeten aardgasloos. Hoe stappen we over naar duurzame alternatieven? En wellicht nog belangrijker, welke alternatieven hebben we? In drie sessies zullen wij de diverse alternatieven met u delen. Lees nu deel 2 van 3.

Laagtemperatuurnetten

Laagtemperatuurnetten transporteren warmte en koude van 10-40°C, in veel gevallen gewonnen uit lucht, bodem, of oppervlaktewater, of industriële restwarmte. Met de toevoeging van elektrische warmtepompen is het mogelijk de warmte naar het gewenste temperatuurniveau te transformeren en kunnen in combinatie met ondergrondse warmte/koudeopslag (wko) voorzien in koeling. LT-netten zijn bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld nieuwbouwgebieden met een hoge bebouwingsdichtheid en/of gebieden waar gebouwen gerenoveerd worden.

Laagtempertuur

Onder laagtemperatuurnetten vallen warmtenetten die een lager temperatuurniveau hebben dan conventionele centrale verwarming; ongeveer 40°C voor verwarming. Laagtemperatuurnetten sluiten dan ook perfect aan bij nieuwbouw. Nieuwe woningen en of andere gebouwen zijn door de hoge eisen steeds beter geïsoleerd en in veel gevallen voorzien van vloerverwarming. Een lagere temperatuur betekent grotere opwekefficiëntie en minder energieverlies tijdens transport: een ideale duurzame oplossing als u het ons vraagt!

Warmtepompen

Laagtemperatuurnetten transporteren warmte gewonnen uit laagtemperatuurbronnen uit de omgeving, denk hierbij aan lucht, bodem of oppervlaktewater of restwarmtebronnen zoals bijvoorbeeld het riool of industriële processen. Vaak worden laagtemperatuurnetten gecombineerd met een buffer in de vorm van warmte/koudeopslag in de bodem (wko). De warmte wordt geleverd aan een elektrische warmtepomp, die de warmte opwaardeert naar 40-65°C en zo bruikbaar maakt voor de verwarming van gebouwen en tapwater.

Een strategische keuze is of de warmtepomp centraal opgesteld wordt, of individueel per gebouw. Het voordeel van het gebruik van wko is dat het netwerk ook koeling kan leveren. De aanstaande wetgeving rondom Bijna-Energieneutrale-Gebouwen (BENG) leidt tot sterk geïsoleerde panden, waarin de vraag naar koeling een steeds prominentere plaats krijgt. Met een laagtemperatuurnet speelt u dus in op de energievraag van de toekomst.

Financiering en subsidies

Om projecten haalbaar(der) te maken zijn er vanuit de overheid diverse subsidies voor Aardgasvrij beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan de ISDE, EIA, Subsidie Hernieuwbare energie, SEEH, SDE+ en RNES Aardwarmte. Tevens staat sinds 3 april 2018 ook de subsidieregeling Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen open. De regeling ondersteunt projecten waarin consortia binnen een jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten ontwikkelen om gebouwen en wijken aardgasvrij te maken.

Hulp nodig bij uw project?

Bij KVMC streven wij er naar dat onze diensten onderscheidend zijn. Dat wil zeggen dat wij meedenken met de opdrachtgever en denken in technisch, financieel, juridisch en organisatorisch haalbare oplossingen. Door vanuit de Total Costs of Ownership (verschillende opties met elkaar vergeleken worden op basis van investering, onderhoudskosten, energiekosten en CO2-uitstoot) van de gebouweigenaar (of ontwikkelaar) en vanuit de totale huisvestingskosten van de gebruiker te redeneren, wordt de kans vergroot dat een project wordt gerealiseerd dat ook echt duurzaam is. Dat is voor KVMC de ultieme motivatie van ons werk. Wij denken graag met u mee!

Presentatie bij wonen?

Eind september zullen wij starten met een reeks presentaties “Einde van het aardgastijdperk, wat nu”. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, verzoeken wij een email te sturen aan info@kvmc.nl waarin u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het bijwonen van de presentatie. Wij zullen dan contact opnemen om het een en ander met u af te stemmen.

Onze blogs