Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Einde van het aardgastijdperk, wat nu? (deel 3) 

Het aardgastijdperk loopt op zijn einde, we moeten aardgasloos. Hoe stappen we over naar duurzame alternatieven? En wellicht nog belangrijker, welke alternatieven hebben we? In drie sessies zullen wij de diverse alternatieven met u delen. Lees nu deel 3 van 3.

Warmtenetten

Warmtenetten transporteren industriële restwarmte, geothermische warmte uit diepe aardlagen of warmte uit een biomassacentrale. We zien warmtenetten vooral in stedelijke gebieden met een geconcentreerde warmtevraag. Temperatuurniveaus van 70-90°C maken dit alternatief zeer geschikt voor met name bestaande bouw.

Bestaande bouw

In veel bestaande wijken is het namelijk lastig om de woningen voldoende te isoleren, of is inpassing van bijvoorbeeld individuele bodemoplossingen niet mogelijk. Een warmtenet, waarbij de warmte centraal opgewekt wordt, biedt dan een ideale uitkomst. Warmtenetten zijn gezien het hoge temperatuurniveau (70-90°C) dus zeer geschikt voor bestaande bouw.

Financiering en subsidies

Om projecten haalbaar(der) te maken zijn er vanuit de overheid diverse subsidies voor Aardgasvrij beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan de ISDE, EIA, Subsidie Hernieuwbare energie, SEEH, SDE+ en RNES Aardwarmte. Tevens staat sinds 3 april 2018 ook de subsidieregeling Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen open. De regeling ondersteunt projecten waarin consortia binnen een jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten ontwikkelen om gebouwen en wijken aardgasvrij te maken.

Hulp nodig bij uw project?

Bij KVMC streven wij er naar dat onze diensten onderscheidend zijn. Dat wil zeggen dat wij meedenken met de opdrachtgever en denken in technisch, financieel, juridisch en organisatorisch haalbare oplossingen. Door vanuit de Total Costs of Ownership (verschillende opties met elkaar vergeleken worden op basis van investering, onderhoudskosten, energiekosten en CO2-uitstoot) van de gebouweigenaar (of ontwikkelaar) en vanuit de totale huisvestingskosten van de gebruiker te redeneren, wordt de kans vergroot dat een project wordt gerealiseerd dat ook echt duurzaam is. Dat is voor KVMC de ultieme motivatie van ons werk. Wij denken graag met u mee!

Presentatie bij wonen?

Eind september zullen wij starten met een reeks presentaties “Einde van het aardgastijdperk, wat nu”. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, verzoeken wij een email te sturen aan info@kvmc.nl waarin u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het bijwonen van de presentatie. Wij zullen dan contact opnemen om het een en ander met u af te stemmen.

Onze blogs