ELP MultiFlex budgetwoning 

ELP MultiFlex budgetwoning

Easy Living Projects heeft aan KVMC opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het optimum in duurzame bouwmethodieken in relatie tot minimale woonlasten ten behoeve van het MultiFlex concept. Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van een veranderende maatschappij en één van de opvallende veranderingen hiervan is dat de huidige woningvoorraad, in de nabije toekomst, niet meer passend is. Er is een aanzienlijke verschuiving gaande naar eenpersoonshuishoudens en dit vraagt om een nieuwe manier van denken en doen in huisvesting. Het antwoord van ELP hierop is: De MultiFlex budgetwoning. Thomas van den Dries, student bouwkunde aan de hogeschool van Zeeland, heeft hiervoor bij KVMC een projectstage gelopen. Indien u geïnteresseerd bent in het MultiFlex concept of indien u het stageverslag van Thomas van den Dries zou willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Loran van der Kooij TEL 078 651 03 00.

Onze blogs