Essent Local Energie Solutions 

Voor Essent Local Energie Solutions(ELES)wordt een nieuwe warmtecentrale gerealiseerd in Bergen op Zoom, KVMC verzorgt voor ELES het overleg met de Gemeente, de planning met de bijbehorende faseringen en tezamen met hen en de architect wordt het PvE opgestelt

Door KVMC wordt daarnaast het procesmanagement gevoerd van aanbesteding tot contract en uiteindelijk het projectmanagement voor de realisatie en oplevering.

Onze blogs