Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Eurofins Analytico

Een veilige en energiezuinige werkomgeving: daar streeft Eurofins Analytico naar, dat als tak van de internationale laboratoriumorganisatie Eurofins een innovatief en hypermodern laboratorium realiseert. Op een perceel van maar liefst 13.500 vierkante meter kan men zich straks specialiseren in milieutesten. Met name op het gebied van bodem- en wateranalyses. De Eurofins-locatie omvat kantoren, diverse laboratoria, een magazijn, koudeopslag en vergaderruimten. Als integraal adviseur is KVMC nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit innovatieve laboratorium.

Locatiekeuze en ontwerpuitdagingen

Voordat de definitieve locatie in Amersfoort werd gekozen, werkten we samen met Eurofins en de architect om diverse potentiële locaties door te rekenen. Een uitgebreide opname van het huidige gebouw Barneveld bracht verschillende uitdagingen aan het licht, waaronder complexe luchtstromen en ruimtelijke beperkingen. Deze inzichten vormden de basis voor een geoptimaliseerd ontwerp dat volledig voldoet aan de behoeften en verwachtingen van Eurofins.

Geavanceerde werkomgeving

Het laboratorium, als kern van het complex, biedt een veelzijdige en efficiënte werkomgeving voor geavanceerde technieken. Dankzij onze integrale aanpak konden we een flexibel en multifunctioneel laboratorium ontwerpen dat aansluit bij de onderzoeksactiviteiten van Eurofins Analytico. De luchtbehandelingssystemen in de laboratoria zijn van cruciaal belang, gezien de aard van de werkzaamheden.

De luchthoeveelheden worden, afhankelijk van de stand van de zuurkasten, volledig computergestuurd. Hierdoor behoudt elke ruimte een constante lichte onderdruk, waardoor je geen last hebt van luchtstromen zoals in het huidige lab in Barneveld. Dit slimme systeem zorgt ervoor dat er altijd voldoende frisse lucht beschikbaar is, precies zoals het laboratorium nodig heeft. Deze geautomatiseerde aanpak is niet alleen energiezuinig, maar ook van essentieel belang voor een veilige werkomgeving.

We kozen voor aparte luchtbehandelingskasten voor kantoren en laboratoria, voor een efficiënt en geoptimaliseerd systeem. Vervuilde lucht wordt apart afgevoerd en wordt door de luchtwasser gereinigd voordat het wordt afgeblazen.

© Bessels Architecten
© Bessels
© Bessels Architecten
© Bessels

Duurzame oplossingen

Kenmerkend voor het laboratorium is de (zeer) hoge warmtelast. Een warmte-koudeopslag bleek hier niet rendabel omdat het hele jaar door, zelfs bij temperaturen van -10 °C, er behoefte is aan koeling. Daarom kozen we voor een combinatie van twee- en vierpijps luchtwaterwarmtepompen. Zo kan de af te voeren warmte direct voor de verwarming van bijvoorbeeld de kantoren gebruikt worden.

Het hoge aantal luchtwisselingen met name in de laboratoria maakt bevochtiging noodzakelijk. Er is gekozen voor energiezuinige adiabatische bevochtiging zodat het klimaat overal toch comfortabel is. Bij de waterbehandeling komt veel restwater vrij, dat hergebruikt wordt als grijswater voor het spoelen van de toiletten, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het gebouw.

Op de parkeerplaats worden PV-panelen geïnstalleerd om het gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken. We werken momenteel aan het oplossen van netcongestie en hopen dit te realiseren met behulp van accu’s in plaats van noodstroomaggregaten, waardoor we een duurzamere oplossing kunnen realiseren.

In de laboratoria waar met zuren en logen wordt gewerkt, is er een apart afvoersysteem naar een IBC-tank buiten het gebouw. Er zijn ook nooddouches en een speciale bronput voor de brandweer, wat een secundaire bluswatervoorziening biedt. In de hoofdapparatuurruimte (Main Equipment Room) is een blusgasinstallatie aanwezig, wat extra veiligheid biedt voor de belangrijke apparatuur.

Specifieke eisen

De koudeopslagfaciliteit heeft strenge temperatuurvereisten; de temperatuur mag nauwelijks variëren om de integriteit van de monsters te waarborgen. De laboratoria moeten voldoen aan specifieke eisen, zoals temperaturen tussen 18 en 22 graden en 19 en 22 graden. Daarnaast zijn er eisen aan tocht en geluid; door de enorme ventilatievolumes was het een uitdaging om geschikte ventilatoren te selecteren die niet te veel geluid produceren maar wel aan de prestatie-eisen voldoen.

Het laboratorium wordt gekoeld met een ICPM-koelsysteem dat water gebruikt. De afgevoerde warmte wordt direct hergebruikt voor de verwarming van het gebouw, waardoor er sprake is van een zeer efficiënt energiegebruik. In de PGS-ruimte worden chemische stoffen apart afgezogen om een veilige werkomgeving te garanderen.

Toekomst gericht

De parkeerplaatsen zijn voorzien van solar carports met in totaal 690 PV-panelen en 33 laadpalen voor elektrische voertuigen, wat bijdraagt aan het duurzame karakter van het gebouw. Het project in Amersfoort staat symbool voor duurzaamheid en innovatie. Met geavanceerde luchtbehandelingssystemen, energiezuinige technologieën en strikte veiligheidsmaatregelen biedt deze faciliteit een toekomstgerichte en efficiënte werkomgeving. Dit project onderstreept Eurofins’ toewijding aan milieuanalyse en duurzame ontwikkeling.

Projectinformatie:
Opdrachtgever: Eurofins Analytico
Ontwerp: Bessels architecten & ingenieurs
Rol KVMC: Integraal advies
Omvang: 9.070 m2
Locatie: Amersfoort

Onze blogs