Graydon te Amsterdam getoetst conform NEN 2767 

Graydon te Amsterdam getoetst conform NEN 2767

Het gebouw Graydon in Amsterdam is door KVMC conform de NEN 2767 getoetst op alle bouwkundige en installatie technische onderdelen. Door middel van deze toets is de daadwerkelijk staat van het gebouw in kaart gebracht. Tevens is het voor eigenaar en/of beheerder op basis van deze rapportage mogelijk onderhoudswerkzaamheden nog efficiënter en doeltreffender te plannen. Welke onderdelen zijn goed onderhouden, welke onderdelen vertonen achterstallig onderhoud en welke onderdelen kunnen leiden tot veiligheidrisicos of grote vervolgschade. Door antwoord te hebben op deze vragen kan er zeer nauwkeurig gestuurd worden op onderhoudskosten.

Onze blogs