Herziene norm voor parkeergarages en parkeerterreinen NEN 2443 

De norm voor parkeren en stallen van personenautos op terreinen en in parkeergarages is herzien

De NEN 2443 beschrijft eisen die gesteld worden aan parkeerterreinen, stallinggarages, niet openbare parkeergarages en openbare parkeergarages. De herziene norm wijkt op een redelijk aantal aspecten af van de versie uit alweer 2000. Deze afwijkingen hebben onder andere betrekking op de volgende aspecten: Wegbreedte; Bochten; Afmetingen parkeervakken; Plaatsing van kolommen; Hellingen. KVMC maakte de afgelopen jaren deel uit van de NEN 2443 commissie. Na publicatie van het normontwerp in 2011 zijn door belanghebbende partijen commentaren ingestuurd. Deze zijn nu verwerkt in de definitieve norm. Mocht u vragen hebben over de herziene norm of andere vragen met betrekking tot parkeren neem dan contact op met KVMC.

Onze blogs