Inventarisatie blus- & brandmeldvoorzieningen winkelcentrum Hoog Catharijne 

Inventarisatie blus- & brandmeldvoorzieningen winkelcentrum Hoog Catharijne, Utrecht

Winkelcentrum Hoog Catharijne is verdeeld in meerdere delen, te weten HC 1 t/m HC 9. Momenteel is het complete winkelcentrum onderhevig aan een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Voor de delen HC 3 (Radboudkwartier), HC 4 (Godebaldkwartier), HC 6 (Gildenkwartier) en HC 9 (Clarenburg) heeft KVMC, in opdracht van Corio, alle reeds aanwezige blus- en brandmeldvoorzieningen geinventariseerd en in kaart gebracht. Mede gezien het korte tijdspad welke de opdrachtgever voor ogen had, heeft KVMC in zeer korte tijd deze opdracht naar behoren uitgevoerd.

Onze blogs