Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Kindercentrum Buitenrijck 

Kindercentrum Buitenrijck

Het ontwerpteam van het Kindercentrum Buitenrijck, bestaande uit SMT, LIAG Architecten en Ingenieursbureau KVMC, realiseert in opdracht van de gemeente Rijswijk de nieuwbouw van het Kindercentrum Buitenrijck.

Het project zal in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) worden uitgevoerd. In het kind centrum zal een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang worden gehuisvest. Op de tweede verdieping komt een sportvoorziening, die voor zowel de school als derden bruikbaar is. Voor de gemeente is een welzijnsvoorziening voorzien. Iedere functie heeft een eigen plek gekregen binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid. Toekomstige gebruikers van het nieuw te realiseren complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk.

Onze blogs