KVMC adviseert Amvest inzake duurzaam beleid 

KVMC adviseert Amvest inzake duurzaam beleid

Amvest streeft naar verduurzaming van haar vastgoedportefeuille. De eerste stap hierbij is het inzichtelijk maken van de huidige duurzaamheidprestaties van een deel de vastgoedportefeuille. Omdat duurzaamheid meer omvat dan alleen energiereductie, is gekozen om de duurzaamheidprestaties van het vastgoed te meten met GPR Gebouw. KVMC ondersteunde Amvest bij het inzichtelijk maken van deze prestaties van een deel van de vastgoedportefeuille. Een bezoek aan de panden, aangevuld met een bureaustudie levert input voor de GPR-berekeningen. Analyse van de resultaten geeft aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering van het vastgoed op beleidsniveau. Nadat ruim inzicht in de actuele duurzaamheidprestaties is verkregen, onderzoekt Amvest in samenwerking met KVMC het ambitieniveau voor toekomstige nieuwbouw.

Onze blogs