KVMC als adviseur betrokken bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Gaffelstraat te Rotterdam! 

KVMC treedt in opdracht van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Gaffelstraat te Rotterdam op als installatietechnisch adviseur binnen een collectief particulier opdrachtgeverschap genaamd CPO Gaffelstraat

Het principe van een CPO is, dat de toekomstige bewoners hun woning in het geheel naar eigen inzicht kunnen realiseren. Het totale project omvat de bouw van 9 woningen met een grote diversiteit binnen de individuele ontwerpen. KVMC is gevraagd het CPO te begeleiden en adviseren bij hun keuze voor een bepaald installatiesysteem. Verschillende informatieve avonden werden voor de toekomstige bewoners georganiseerd waarin middels collectieve presentaties en één op één gesprekken diverse installatiesystemen werden toegelicht. KVMC gaf de toekomstige bewoners inzicht in de werking, -de ervaringen, -de bouwkundige gevolgen, -de energieprestatie en de investering van de verschillende installatiesystemen. Uiteindelijk hebben de verschillende bewoners op basis van de informatieavonden en adviezen van KVMC een keuze voor een installatiesysteem gemaakt. Binnen het totaalproject van negen woningen hebben de bewoners de vrijheid behouden om een individuele keuze voor een bepaald systeem voor de desbetreffende woning te maken. In de praktijk leidde dit tot de situatie, dat KVMC voornamelijk bezig was met een maatwerkadvies per woning. Op dit moment verzorgt KVMC de benodigde bouwaanvraagstukken zoals ventilatieberekeningen, EPG-berekeningen, daglichtberekeningen en installatietekeningen die corresponderen met de gekozen installatiesystemen. Terugkijkend kan worden gesteld dat er een mooie samenwerking heeft plaatsgevonden door de herhaaldelijke interactie tussen bewoners, KVMC en ingenieursbureau Multical!

Onze blogs