Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

KVMC heeft erkende BREEAM-NL Expert 

Theo Versluis is sinds kort erkend BREEAM Expert

Een BREEAM-NL Expert kan organisaties adviseren over het laten certificeren van gebouwen volgens BREEAM-NL normen en ze helpen bij de voorbereiding van een assessment. Breeam staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd in Engeland. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. Breeam stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren. De tool BREEAM-NL is onderverdeeld in 9 categorieën, elke categorie is onderverdeeld in een aantal credits; per credit kunnen punten gescoord worden. De totaal score per categorie wordt uiteindelijk vermenigvuldigd met een wegingsfactor waarna alle scores bij elkaar opgeteld worden. Dit resulteert uiteindelijk in een score pass, good, very good, excellent of outstanding. De expert verzamelt tijdens het hele bouwproces (t/m de oplevering) de bewijsmaterialen om de punten te scoren. Deze kan de expert uploaden op de assessmenttool, de assessor kan de bewijsmaterialen in deze tool goedkeuren en eventueel feedback geven aan de expert. Wanneer de tool volledig is ingevuld wordt deze door de assessor aangeboden aan het DGBC waarna deze partij het controleert en het certificaat uitdeelt. Dankzij onze integrale aanpak kan KVMC de werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van Breeam-nl expert integreren in het totale proces. Omdat KVMC onafhankelijk is kan een pre-advies of de begeleiding van een project op de route naar het Breeam-nl certificaat objectief plaatsvinden. KVMC is participant van DGBC. Vragen? Neem contact met ons op.

Onze blogs