Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

KVMC installatieadviseur voor twee monumentale scholen in Dordrecht 

KVMC is door de gemeente Dordrecht geselecteerd als installatieadviseur voor een tweetal bijzondere scholen, te weten de Statenschool en Noordhove

De Statenschool is een rijksmonument en de Noordhove staat op de lijst om een gemeentelijk monument te worden. Steeds vaker wordt KVMC gevraagd om adviezen uit te brengen in oudere vaak monumentale panden. Juist de integrale kennis (techniek en bouw) maakt het voor KVMC mogelijk om te komen tot adviezen die bijdragen aan de waarde van het pand. KVMC is bekend met de bouw en technische (on)mogelijkheden binnen monumenten of gebouwen met een historisch karakter. Onder het motto Renovatie, de bouw opgave voor de toekomst is KVMC hard op weg een specialist te worden als het gaat om oudere panden en gebouwen. KVMC is dan ook bijzonder blij met deze twee mooie projecten. Wij zullen u middels deze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen deze projecten.

Onze blogs