KVMC levert kantooruitbreiding Duiker Combustion Engineers op 

KVMC levert kantooruitbreiding Duiker Combustion Engineers op

Nadat KVMC in 2008 eerder 1000m² kantoorruimte en ca. 500m2 werkplaats in opdracht van Duiker Combustion Engineers B.V. had opgeleverd, is KVMC in 2013 wederom benaderd door deze opdrachtgever. Door sterke groei van Duiker Combustion Engineers was uitbreiding van de bestaande kantoorruimte noodzakelijk. Reeds in voorgaand ontwerp is rekening gehouden met de eventuele benodigde uitbreiding. De bouwopdracht luidde een extra verdieping, bovenop het bestaande kantoorpand te realiseren. De onderliggende draagconstructie was in 2008 dusdanig gedimensioneerd om dit zonder constructieve aanpassingen mogelijk te maken. Om het arbeidsproces in het bestaande kantoorpand niet te verstoren, werd de nadruk gelegd op overlastvrij bouwen. Daarnaast moest het project binnen een zeer kort tijdsbestek worden opgeleverd en dit alles binnen het vooraf afgesproken budget. De kantooruitbreiding werd conform planning in ca. 4 maanden volbracht. Het complete takenpakket van aansturen, coördineren en informeren van de bouwteam-partners, waarbij de werkzaamheden werden bewaakt op tijd, geld en kwaliteit behoorde KVMC toe. KVMC behartigde in het bouwproces de belangen van de opdrachtgever en was betrokken gedurende het gehele bouwproces, vanaf initiatief t/m realisatie. In samenwerking met de opdrachtgever werd de opdracht geformuleerd en hierop door KVMC de aanbesteding verzorgd. Na gunning van het werk bewaakte KVMC vanuit het interdisciplinair projectmanagement en directievoering op de kwaliteit van zowel de bouwkundige als installatietechnische onderdelen. Daarnaast controleerde KVMC de volledige omvang van de aannemingsovereenkomst. Kortom, werd daadwerkelijk gebouwd wat toegezegd is. Er kan teruggekeken worden op een succesvolle oplevering en we kunnen naar aanleiding van deze vervolgopdracht concluderen, dat het beste visitekaartje eerder geleverd werk is!

Onze blogs