Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

KVMC ondersteunt Amvest bij duurzaamheidstrategie 

KVMC ondersteunt Amvest bij duurzaamheidstrategie

In opdracht van fondsmanager en ontwikkelaar Amvest, dat in 1997 is ontstaan uit een joint venture van Aegon en PFZW, zijn door KVMC voor een deel van de vastgoedportefeuille van Amvest de duurzaamheidprestaties inzichtelijk gemaakt. Het inzichtelijk maken van deze prestaties werd gedaan met behulp van het softwareprogramma GPR-gebouw. De vastgoedportefeuille van Amvest, dat bij de ontwikkeling van gebieden en projecten duurzaamheid in de brede zin van het woord nastreeft (gebieden dienen onder meer in sociaal-economisch en fysiekruimtelijk opzicht goed in elkaar te steken), is in grote lijnen onder te verdelen in het Core Fund en het Dynamic Fund. Het Core Fund van Amvest bevat duurzame appartementen en eengezinswoningen in het middeldure segment met een gemiddelde leeftijd van negen jaar en met energielabel van, gemiddeld, A. Het Dynamic Fund bevat daarentegen voornamelijk woningen en appartementen die zich (bijna) aan het einde van hun beleggingshorizon bevinden. Met behulp van GPR-gebouw is een gedeelte van het Core Fund (dat aansluit bij de huidige duurzaamheidstrategie), vergeleken met een gedeelte van het Dynamic Fund. Door deze vergelijking werd voor Amvest duidelijk in welke mate de duurzaamheidstrategie tot daadwerkelijke verbetering heeft geleid. Het desbetreffende gedeelte van de vastgoedportefeuille werd in het werk opgenomen door zowel bouwkundigen als installatietechnici van KVMC. De in het werk opgenomen panden leverden input voor de te maken berekeningen in de GPR-software. Om de duurzaamheidstrategie van Amvest te ondersteunen hebben we naast de uitkomsten uit de GPR-berekeningen een begeleidende rapportage opgesteld, waarin op detailniveau eventuele verbetermogelijkheden inzichtelijk werden gemaakt. Een integrale aanpak, waarbij de kennis van installatietechnische –en bouwkundige zaken gebundeld wordt, was volgens ons een voorwaarde om tot een representatief eindresultaat te komen. Beide onderdelen kunnen namelijk een grote invloed op de duurzaamheidscore uitoefenen. De bundeling van de kennis en kunde binnen twee disciplines is de kwaliteit van het eindresultaat in elk geval ten goede gekomen!

Onze blogs