Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

KVMC spreekt bij Themabijeenkomst FedEC 

KVMC spreekt bij Themabijeenkomst FedEC

Op woensdag 30 januari organiseert FedEC, de Federatie van Energie Consultants, een interessante Themabijeenkomst Energieadviseur & architect; samenwerken bij nieuw –en verbouw in. KVMC is hiervoor samen met Saarberg van der Scheer & Partners uitgenodigd als spreker. Nieuwbouw eisen. Binnen het Bouwbesluit worden bij nieuwbouw van kantoren en woningen eisen gesteld aan de energiezuinigheid. De Energie Prestatie Norm (EPN) is daarbij de richtlijn. De energieprestatie van gebouwen of woningen wordt steeds meer aangescherpt. Het uiteindelijke doel is een energieneutraal gebouw of woning. Met al deze facetten dient een architect bij het ontwerpen rekening te houden. Marc Verlaan, eigenaar en architect van Saarberg van der Scheer & Partners, toont u hoe hij duurzame gebouwen ontwerpt conform het Bouwbesluit maar laat u vooral zien waarom integrale samenwerking tussen ontwerpende partijen een must is voor duurzaam ontwerpen en realisatie. De installatieadviseur als onmisbare schakel. Goed voorbeeld van integraal samenwerking is het Cascade project (prijsvraag) in Almere waar van Saarberg van der Scheer & Partners intensief hebben samengewerkt met KVMC, gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van gebouwgebonden installaties en bouwmanagement. Duurzaam omgaan met het milieu, (natuurlijke) bronnen en middelen zijn voor KVMC onlosmakelijk verbonden met hun adviezen en ontwerpen. Theo Versluis, Technisch adjunct directeur bij KVMC, geeft u voorbeelden van deze integrale samenwerking voor wat betreft de installaties die er in het ontwerp zijn gebruikt.

Onze blogs