Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

KVMC verwerft opdracht Erasmus Universiteit Rotterdam 

KVMC verwerft opdracht Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is gevestigd op campus Woudestein. In 1970 is de campus in gebruik genomen als thuishaven, door een steeds groeiend studentenaantal is de campus zich vanaf 1970 blijven uitbreiden. Onder de noemer campus in ontwikkeling wordt momenteel op verschillende locaties gewerkt aan de realisatie van de eerste fase van het masterplan en is een begin gemaakt met de volgende fase die tot 2016 zal duren. Medio april 2013 heeft Ingenieursbureau Multical, nadat het bij de daaraan voorafgaande in­schrij­ving het hoogste aantal punten had behaald, van het Facilitair Bureau van de Erasmus Univer­si­teit Rot­terdam opdracht gekregen voor een adviesrol gedurende het gehele proces (van PvE tot en met op­levering) van de renovatie van de 5e t/m 8e verdieping van het uit 1990-1992 daterende fa­cul­teits­­gebouw M op de Campus Woudestein. Multical zal, als leidinggevende van het adviseursteam tezamen met een constructeur en KVMC zorgdragen voor de total engineering. Het adviseursteam zal zich voornamelijk bezighouden met de installatietechnische-, de gebouwkosten- alsmede de besteksadvisering. Met als doel de huidige cellenstructuur van het gebouw om te vormen naar een indeling waarin het Flexibel Wer­ken gehuisvest kan wor­den. De oplevering van het project moet begin juli 2014 plaatsvinden. Middels deze website houden wij u op de hoogte van dit project.

Onze blogs